Podpora pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS)

Rámec využívaný v sociálních službách v západních zemích vychází z respektu k lidským právům a učí porozumět potřebám lidí, kteří kvůli svému mentálnímu hendikepu běžným způsobem nekomunikují.

Aktuální nabídka vzdělávacích akcí v PBS

PBS pro speciální pedagogy

9. 5. 2024, lektorky: Mgr. Jaromíra Staňková, DiS., Věra Petlanová, DiS.

Podpora pozitivního chování je přístupem – komplexním systémem, který napomáhá lépe pochopit a pracovat s chováním náročným na péči, se kterým se můžeme setkat u žáků s intelektovým znevýhodněním, u žáků s poruchami autistické spektra apod.
Kurz je určen pro speciální pedagogy v ZŠ speciálních – učitele, kteří vzdělávají žáky s těžším intelektovým znevýhodněním a s chováním náročným na péči.

Kurzy zvládání chování a omezující postupy

Zvládání chování náročného na péči u lidí s intelektovým znevýhodněním patří k náročným výzvám pečujících a pracovníků sociálních služeb. Řada běžně používaných omezujících postupů přitom podle současných poznatků představuje zdravotní a psychické riziko pro klienty.

Brian Mc Donald a Maurice Healy budou v Praze na jaře 2024 lektorovat kurzy na téma zvládání náročného chování a jak v rámci PBS lépe zvládnout omezující postupy.

Kurz zvládání chování a omezující postupy

10.–11. 6. nebo 13.–14. 6. 2024

Praktický dvoudenní kurz představí model MEAS (Managing Ethically & Safely), který je akreditován Irskou radou pro ošetřovatelství a porodní asistenci (Nursing & Midwifery Board of Ireland) a který respektuje práva a bezpečnost lidí s postižením a jejich pečujících.

Kurz zvládání chování a omezující postupy pro formálně pečující – “refresher” pro absolventy

17. 6. 2024

Kurz je určen pro absolventy kurzu: Kurz zvládání chování a omezující postupy pro formálně pečující. Jeho cílem je nabídnout možnost osvěžení získaných poznatků a dovedností z dříve absolvovaného kurzu.

Akreditovaný výcvik v PBS

Absolventi 130hodinového výcviku budou schopni analyticky a na základě objektivních zjištění předcházet situacím, které vyvolávají u jedince chování náročné na péči, provést detailní analýzu a navrhnout podporu, vycházející z respektu k základním lidským právům. Výcvik je určený pracovníkům, jejichž klienti mají mentální či kombinované postižení.

Pokud máte zájem být veden jako zájemce o příští výcvik, který se bude konat v roce 2025, vyplňte prosím tento formulář.

Webinář na klíč

Zajímá vás PBS a potřebujete speciální webinář na míru nebo v jiném čase? Obraťte se na nás. Společně najdete čas a přizpůsobíme téma tomu, co v oblasti PBS nejvíc potřebujete.

“K lidem s mentálním postižením a s chováním náročným na péči jsme dlouho přistupovali způsobem, který nebyl příliš etický a ani užitečný, jako je například fyzické omezování, kdy člověku bráníte chovat se určitým způsobem. To ale není dobrý způsob. Ti lidé jsou velmi zranitelní,” říká Brian Mc Donald.

Co je Podpora pozitivního chování

PBS se zaměřuje se na zlepšování kvality života klientů, nikoli na vysokou náročnost chování. Ptá se, co klienta mohlo přivést do situace, kdy se toto chování projevuje, nebo co nám tím chce sdělit. Úkolem PBS specialisty je zkoušet i drobné změny a úpravy prostředí, aby klienta podpořil, naslouchal mu, vnímal a reflektoval jeho vhodnější projevy, kterými dává najevo své potřeby, aby nemusel své potřeby vymáhat chováním náročným na péči (dříve označováno jako problémové).

Mezinárodně uznávaný a ověřený přístup založený na porozumění chování lidí s mentálním postižením, na analýze jeho příčin a posouzení sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje. Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, metod komunikace nebo přístupu pečujících osob.

Rozvíjí pozitivní chování a umožňuje lidem s mentálním postižením se samostatněji rozhodovat, žít svobodnější a kvalitnější život. PBS vychází z respektu k základním lidským právům.

PBS ocení

Pečující v sociálních službách i v domácím prostředí, terapeuté, pedagogičtí pracovníci:

  • řídící pracovníci a metodici sociálních služeb pro osoby s postižením,
  • sociální pracovníci, osobní asistenti,
  • behaviorální specialisté a terapeuti osob s poruchou autistického spektra,
  • speciální pedagogové a asistenti speciálních škol.

Záštitu nad šířením PBS v Česku převzala paní Anna Šabatová, veřejná ochránkyně
práv v letech 2014–2020.

Kdo PBS v ČR učí

PBS jsme přivezli do ČR ze zahraničí v roce 2020.
Know-how učí certifikovaný lektor PBS Brian McDonald. Brian McDonald je vedoucí klinické terapie, trenér a lektor s třicetiletou praxí na poli management chování náročného na péči v oblasti služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Má bohaté zkušenosti v posuzování a rozvíjení vhodných intervencí, zvládání stresových situací, školení zaměstnanců, konzultací, supervizí, vývoji metodických postupů a auditů. Dlouhá léta pracoval jako specialista podpory pozitivního chování v organizaci Ability West. V současnosti působí jako soukromý lektor a konzultant. Žije v západoirském Gallway.

Workshopy a výcvik tlumočíme z angličtiny do češtiny.

Co se již podařilo

Od roku 2020 se uskutečnilo několik základních úvodních kurzů do problematiky metody pro pracovníky v sociálních službách i pro rodiče a jiné neformální pečující.

V roce 2021 se uskutečnil první akreditovaný výcvik v PBS v ČR z něhož vzešlo 19 odborníků, kteří již nyní zpracovávají složité kazuistiky a zabývají se jednotlivými příklady v praxi.

Pořádali jsme webinář na zakázku pro Středočeský kraj, který si jej objednal pro své poskytovatele
sociálních služeb.

V červnu letošního roku proběhl první kurz na téma zvládání chování a omezující postupy – model respektující práva klientů. Určený byl pracovníkům, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty s náročným chováním, které si někdy vyžádá využití zásahu.

Zajímá vás více o PBS?

Napište Lucii Mráčkové na lucie.mrackova@detiuplnku.cz.