Podpora pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS)

Rámec využívaný v sociálních službách v západních zemích vychází z respektu k lidským právům a učí porozumět potřebám lidí, kteří kvůli svému mentálnímu hendikepu běžným způsobem nekomunikují. V ČR ji šíří organizace Děti úplňku, ve spolupráci se zkušeným irským lektorem Brianem Mc Donaldem.

Aktuální nabídka vzdělávacích akcí v PBS

Akreditovaný výcvik v PBS

Absolventi 130hodinového výcviku budou schopni analyticky a na základě objektivních zjištění předcházet situacím, které vyvolávají u jedince chování náročné na péči, provést detailní analýzu a navrhnout podporu, vycházející z respektu k základním lidským právům. Výcvik je určený pracovníkům, jejichž klienti mají mentální či kombinované postižení.

Výcvik v PBS je pro letošní rok naplněn.
Pokud máte zájem být veden jako zájemce o příští výcvik, který se bude konat v roce 2025, vyplňte prosím tento formulář.

Webinář PBS pro Speciální pedagogy

Webinář představí přístup Podpory pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS) se zaměřením na práci speciálních pedagogů. Dozvíte se základní informace o monitorování a zhodnocování chování náročného na péči, stejně tak informace o praktických možnostech aplikace této metody a příklady z praxe.

Webinář pro pečující rodiče: Jak podpořit pozitivní chování u lidí s mentálnim postižením

Webinář představí přístup Podpory pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS) se zaměřením na potřeby neformálních pečujících – pečujících rodin. Dozvíte se základní informace o monitorování a zhodnocování chování náročného na péči, stejně tak informace o praktických možnostech aplikace této metody a příklady z praxe.

Úvod do  Podpory pozitivního chování

Přístup PBS ocení pečující v sociálních službách i v domácím prostředí, terapeuté, pedagogičtí pracovníci. Dozvíte se základní informace o monitorování a zhodnocování chování náročného na péči, stejně tak informace o praktických možnostech aplikace této metody a příklady z praxe.

Zvládání chování a omezující postupy – model respektující práva klientů

Seznámíte se s modelem PETMA (Professional Ethical Therapeutic Management of Aggression), který je akreditován mezinárodní sítí Restraint Reduction Network coby plně respektující práva a bezpečí lidí s postižením. Obsah kurzu je praktický a vychází z pochopení chování jednotlivců a dopadu, který může mít naše interakce na cyklus eskalace stresu.

Webinář na klíč

Zajímá vás PBS a potřebujete speciální webinář na míru nebo v jiném čase? Obraťte se na nás. Společně najdete čas a přizpůsobíme téma tomu, co v oblasti PBS nejvíc potřebujete.

“K lidem s mentálním postižením a s chováním náročným na péči jsme dlouho přistupovali způsobem, který nebyl příliš etický a ani užitečný, jako je například fyzické omezování, kdy člověku bráníte chovat se určitým způsobem. To ale není dobrý způsob. Ti lidé jsou velmi zranitelní,” říká Brian Mc Donald.

Co je Podpora pozitivního chování

PBS se zaměřuje se na zlepšování kvality života klientů, nikoli na vysokou náročnost chování. Ptá se, co klienta mohlo přivést do situace, kdy se toto chování projevuje, nebo co nám tím chce sdělit. Úkolem PBS specialisty je zkoušet i drobné změny a úpravy prostředí, aby klienta podpořil, naslouchal mu, vnímal a reflektoval jeho vhodnější projevy, kterými dává najevo své potřeby, aby nemusel své potřeby vymáhat chováním náročným na péči (dříve označováno jako problémové).

Mezinárodně uznávaný a ověřený přístup založený na porozumění chování lidí s mentálním postižením, na analýze jeho příčin a posouzení sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje. Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, metod komunikace nebo přístupu pečujících osob.

Rozvíjí pozitivní chování a umožňuje lidem s mentálním postižením se samostatněji rozhodovat, žít svobodnější a kvalitnější život. PBS vychází z respektu k základním lidským právům.

PBS ocení

Pečující v sociálních službách i v domácím prostředí, terapeuté, pedagogičtí pracovníci:

  • řídící pracovníci a metodici sociálních služeb pro osoby s postižením,
  • sociální pracovníci, osobní asistenti,
  • behaviorální specialisté a terapeuti osob s poruchou autistického spektra,
  • speciální pedagogové a asistenti speciálních škol.

Záštitu nad šířením PBS v Česku převzala paní Anna Šabatová, veřejná ochránkyně
práv v letech 2014–2020.

Kdo PBS v ČR učí

PBS jsme přivezli do ČR ze zahraničí v roce 2020. Know-how učí certifikovaný lektor PBS Brian McDonald. Brian McDonald je vedoucí klinické terapie, trenér a lektor s třicetiletou praxí na poli management chování náročného na péči v oblasti služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Má bohaté zkušenosti v posuzování a rozvíjení vhodných intervencí, zvládání stresových situací, školení zaměstnanců, konzultací, supervizí, vývoji metodických postupů a auditů. Dlouhá léta pracoval jako specialista podpory pozitivního chování v organizaci Ability West. V současnosti působí jako soukromý lektor a konzultant. Žije v západoirském Gallway.

Workshopy a výcvik tlumočíme z angličtiny do češtiny.

Co se již podařilo

Od roku 2020 se uskutečnilo několik základních úvodních kurzů do problematiky metody pro pracovníky v sociálních službách i pro rodiče a jiné neformální pečující.

V roce 2021 se uskutečnil první akreditovaný výcvik v PBS v ČR z něhož vzešlo 19 odborníků, kteří již nyní zpracovávají složité kazuistiky a zabývají se jednotlivými příklady v praxi.

Pořádali jsme webinář na zakázku pro Středočeský kraj, který si jej objednal pro své poskytovatele
sociálních služeb.

V červnu letošního roku proběhl první kurz na téma zvládání chování a omezující postupy – model respektující práva klientů. Určený byl pracovníkům, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty s náročným chováním, které si někdy vyžádá využití zásahu.

Zajímá vás více o PBS?

Napište Lucii Mráčkové na lucie.mrackova@detiuplnku.cz.