Kurz zvládání chování a omezující postupy

Kurz zvládání chování a omezující postupy

Akreditovaný kurz zvládání chování a omezující postupy pro formálně pečující

10.–11. 6. (pro formální pečující)
nebo 13.–14. 6. 2024 (mix – pro formální i neformální pečující)

Vyberte si ze dvou termínů. Kurz je akreditovaný u MPSV, číslo akreditace: A2023/0587-SP/PC/PP/VP.

Lektor: Brian Mc Donald a Maurice Healy

Kurz je vedený v angličtině, všechny části výcviku budeme tlumočit do češtiny.

Počet hodin kurzu: 16h

Cena: 6400 Kč

Místo konání: Základní škola a Mateřská škola ZRAK, nám. Míru 19, Praha 2

Přihlášky:
Vyberte si konkrétní termín a pro přihlášení vyplňte krátký formulář, děkujeme.

(storno podmínky v PDF)

Zvládat chování náročné na péči u lidí s intelektovým znevýhodněním je pro pečující a pracovníky sociálních služeb náročná výzva. A řada běžně používaných omezujících postupů přitom podle současných poznatků pro klienty představuje zdravotní a psychické riziko.  Co s tím a jak na péči o člověka s náročným chováním?

Irští lektoři Brian McDonald a Maurice Healy představí model MEAS (Managing Ethically & Safely), který je akreditován Irskou radou pro ošetřovatelství a porodní asistenci (Nursing & Midwifery Board of Ireland) a který respektuje práva a bezpečnost lidí s postižením a jejich pečujících.

Obsah dvoudenního kurzu je praktický a vychází z pochopení chování jednotlivců a dopadu, který může mít naše interakce na cyklus eskalace stresu. V průběhu kurzu se účastníci zapojí do diskuse, zúčastní se hraní rolí a praktických ukázek strategií řízení chování.