O PBS

O PBS

PBS vychází z respektu k základním lidským právům, je mezinárodně uznávaný a ověřený přístup založený na porozumění chování lidí pro které je, vzhledem k míře jejich postižení, obtížné běžně komunikovat se svým okolím. 

Poskytuje ucelený systém nastavení podpory lidem s intelektovým znevýhodněním a náročným chováním tak, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita jejich života a předešlo se projevům chování náročného na péči.

Učí porozumět chování, analyzovat jeho příčiny a posoudit sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje. Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, způsobů komunikace nebo přístupu pečujících. 

PBS nastavuje sociální službu a péči tak, jak to potřebuje klient, nikoli naopak.

PBS rozvíjí pozitivní chování a umožňuje lidem s intelektovým znevýhodněním a náročným chováním se samostatněji rozhodovat, žít svobodnější a kvalitnější život. 

PBS se zaměřuje na zlepšování kvality života lidí s intelektovým znevýhodněním a náročným chováním, nikoli na vysokou náročnost chování. Ptá se, co člověka mohlo přivést do situace, kdy reaguje tímto chováním, nebo co nám tím chce sdělit. 

Zahraniční praxe ukazuje, že PBS dokáže výrazně zlepšit kvalitu života lidí s postižením a předcházet nežádoucím omezováním jejich práv formou fyzických či farmakologických restrikcí. 

PBS ocení a využijí všichni, kteří pracují s lidmi s intelektovým znevýhodněním a/nebo autismem a náročným chováním. Pracovníci v sociálních službách, neformální pečující, terapeuté, pedagogičtí pracovníci speciálních škol.

Úkolem PBS specialisty je zkoušet i drobné změny a úpravy prostředí, aby klienta podpořil, naslouchal mu, vnímal a reflektoval jeho vhodnější projevy, kterými dává najevo své potřeby, aby nemusel své potřeby vymáhat chováním náročným na péči (dříve označováno jako problémové).

„Restrikcím se snažíme v maximální míře vyhnout, a pokud je nezbytné je použít, musí být perfektně provedené, etické, efektivní a bezpečné,“ vysvětluje Brian Mc Donald.

PBS jsme přivezli do ČR ze Irska v roce 2020 díky spolupráci s Brianem Mc Donaldem, naším mentorem a irským kolegou.

Záštitu nad šířením metody PBS v Česku převzala Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv v letech 2014–2020.