Petr Třešňák

předseda spolku

Petr je předseda spolku, novinář a otec patnáctileté dívky trpící poruchou autistického spektra.

Ve spolku se stará hlavně o osvětu a advokacii. Snaží se prosazovat změnu fungování a financování sociálních služeb ve vztahu ke klientům s autismem a dalším zdravotním postižením spojeným s vysokými nároky na péči.

Petra Třešňáková

místopředsedkyně spolku

Petra je místopředsedkyně spolku vedoucí pilotního projektu Homesharing, profesí psychoterapeutka a také matka patnáctileté dívky trpící poruchou autistického spektra. Byla původní iniciátorkou vzniku filmu Děti úplňku.

Zajímá jí hlavně téma kvality sociálních služeb a terapie lidí s PAS. V současné době připravuje pilotní projekt respitní pěstounské služby, který propojí rodiny s dětmi s PAS s běžnými rodinami a nabídne jim tak odlehčení v náročné situaci.

Veronika Žáčková

výkonná ředitelka

Veronika je výkonnou ředitelkou spolku.

Dlouhodobě se pohybuje ve světě neziskového sektoru, kde se zabývá především personalistikou dobrovolníků a jejich vzděláváním. S Dětmi úplňku se dala dohromady na jaře 2017, shodou okolností a náhod po návratu z mateřské dovolené. Od podzimu se stará o spolek po organizační a administrativní stránce na pozici výkonné ředitelky.

Michal Rozehnal

finance & advokacie

Michal vystudoval mezinárodní obchod a firemní finance, pracuje ve společnosti REPORTING.CZ. V minulosti několik let působil v neziskovém sektoru, mj. v roli fundraisera.

Vedle vedení společnosti se věnuje rodině, sportu a muzice. Společně s manželkou vychovává 5 kluků, jedním z nichž je nízkofunkční autista Míša.

Do činnosti spolku se zapojil po odvysílání celovečerního filmu. Společně s ostatními se aktivně snaží podle svých možností o zlepšení situace osob s PAS a jejich rodin.

Martin Šimáček

analytik

Martin je analytikem spolku, analyzuje systémy sociálních služeb v Evropě.

Je přesvědčený o tom, že nedostatek služeb pro děti a dospělé s PAS a jejich pečující je selháním veřejných politik, které je nutné systémově napravit.

Jenda Žáček

komunikace & rozvoj

Jenda je lektor a konzultant v oblasti strategické komunikace a strategie organizací. Konzultuje projekty i komunikační strategie, facilituje, pomáhá se strategickým plánováním a rozvojem, spolupracuje s různými organizacemi, neziskem, drobnými podnikateli i politiky. Vedle médií, PR a marketingu se zabývá komunikačními a mediálními studii. Jako Publishing Editor vede magazín Aspen.Review, který na začátku roku 2017 redesignoval. Dříve působil jako šéf komunikace a tiskový mluvčí skautů, později Ministerstva zemědělství, Strany zelených a Aspen Institute Central Europe.

Jenda pomáhá Dětem úplňku od podzimu 2017 se strategií, rozvojem a komunikací – má na starosti řízení komunikace, její strategii a kontakt s médii.

Klára Šrůtková

adaptační průvodce projektu Homesharing

“Po praxi ve zdravotnictví a speciální pedagogice přichází oblast sociální. Rodiny dětí s autismem jsou potřebné pro svou izolovanost a vyřazenost ze společnosti. Proto vidím smysl v provázení rodin a hledaní různých forem podpory. Homesharing je jednou z nich.”

Petra Mertinová

péče o dárce

Překladatelka, redaktorka, korektorka, ale hlavně máma. Před třinácti lety ji osud zavál z role odbornice na jazyky a literaturu skandinávských zemí do země dětí úplňku. Od té doby se stará o syna Matěje, který má vzácnou poruchu MECP2 duplikace, a stala se laickou expertkou na různé oblasti spojené s autismem a jinými postiženími. S mužem vychovává v sešívané rodině další čtyři zdravé děti.

Agáta Jankovská

K Dětem úplňku se připojila na jaře 2019, aby pomohla s advokacií a sbírala podklady pro systémové zajištění moderních sociálních služeb pro osoby s PAS i všechny ostatní, kteří je skutečně potřebují. Dospěla k poznání, že postarat se je nejen humánní, ale pro každou společnost v důsledku výhodnější. Spoustu let sbírala zkušenosti v oblasti komunikace a společenské odpovědnosti, v poradenství i nezisku. S manželem vychovává dva syny.

Jiří Král

adaptační průvodce projektu Homesharing
S autistickými dětmi jsem se setkal již po revoluci v roce 1989, kdy začala vznikat první malá zařízeni pro tyto děti preferující individuální přístup a respektující pozici rodičů. Bylo to nadšené a hodně intuitivní období. S tématem autismu jsem se poté v životě potkal ještě několikrát. Vždy mě to nějakým způsobem obohatilo. Dítě s autismem vás naučí pokoře i podívat se hlouběji sám do sebe. Dnes se oklikou vracím tam, kde jsem kdysi začal a chci s příjemnými lidmi spoluvytvářet užitečný projekt.

Nora Nesvadbová

fundraiserka
Vystudovala divadelní produkci na DAMU. Od širokého záběru, který nabízí výkonná produkce, se začala specializovat na české a mezinárodní grantové žádosti a finanční řízení projektů. Pro Děti úplňku pracuje jako fundraiserka.

Alena Pudlovská

metodička projektu Homesharing
Už léta střídá práci v knihovnictví s prací v sociální oblasti. Obvykle pracuje na pozici metodika – tedy člověka, který vymýšlí a následně popisuje, jak něco udělat co nejlépe s tím, co je k dispozici. V projektu Homesharing má na starosti přípravu metodik – návodů, které by měly pomoci rozjet Homesharing v dalších organizacích pomáhajících pečujícím po celé České republice.

Lenka Frišová

komunikace
Po letech marketingu v IT a lektorování se Lenka od roku 2010 věnuje vnější komunikaci v neziskovém sektoru. Od září 2019 je v Dětech úplňku součástí komunikačního týmu.

Jana Rudyšová

péče o hostitele, asistentka projektu Homesharing
Na mé životní cestě jsem se “náhodou” zastavila v dalším smysluplném projektu. Projekt Homesharing a Děti úplňku mi přinesli do života zase kus dalšího světla. Jsem za to vděčná každým dnem.