Petr Třešňák

předseda spolku

Petr je předseda spolku, novinář a otec patnáctileté dívky trpící poruchou autistického spektra. Ve spolku se stará hlavně o osvětu a advokacii. Snaží se prosazovat změnu fungování a financování sociálních služeb ve vztahu ke klientům s autismem a dalším zdravotním postižením spojeným s vysokými nároky na péči.

Petra Třešňáková

místopředsedkyně spolku, odborný garant homesharingu

Petra je místopředsedkyně spolku vedoucí pilotního projektu Homesharing, profesí psychoterapeutka a také matka patnáctileté dívky s poruchou autistického spektra. Byla původní iniciátorkou vzniku filmu Děti úplňku. Zajímá ji hlavně téma kvality sociálních služeb a terapie lidí s PAS. Je odborným garantem homesharingu.

Veronika Žáčková

výkonná ředitelka

Dlouhodobě se pohybuje ve světě neziskového sektoru, kde se zabývá především personalistikou dobrovolníků a jejich vzděláváním. S Dětmi úplňku se dala dohromady na jaře 2017, shodou okolností a náhod po návratu z mateřské dovolené. Od podzimu se stará o spolek po organizační a administrativní stránce na pozici výkonné ředitelky.

Michal Rozehnal

člen rady spolku

Michal vystudoval mezinárodní obchod a firemní finance, pracuje ve společnosti REPORTING.CZ. V minulosti několik let působil v neziskovém sektoru, mj. v roli fundraisera. Vedle vedení společnosti se věnuje rodině, sportu a muzice. Společně s manželkou vychovává 5 kluků, jedním z nichž je Míša s autismem. Do činnosti spolku se zapojil po odvysílání celovečerního filmu. Společně s ostatními se aktivně snaží podle svých možností o zlepšení situace osob s PAS a jejich rodin.

Nora Nesvadbová

finance, fundraising
Vystudovala divadelní produkci na DAMU. Od širokého záběru, který nabízí výkonná produkce, se začala specializovat na české a mezinárodní grantové žádosti a finanční řízení projektů. Pro Děti úplňku pracuje jako fundraiserka.

Tereza Plavecká

péče o dárce
Od jara 2022 posílila fundraisingový tým Dětí úplňku. Vystudovala Mediální a komunikační studia na FSV UK, kde také dokončuje studia Veřejné a sociální politiky. Profesně se pohybuje v kultuře, PR a médiích, založila Bardzo fajný festival polské kultury. K Dětem úplňku ji přivedla potřeba zúročit své zkušenosti ve smysluplném projektu.

Klára Šrůtková

vedoucí homesharingu

Rodiny dětí s autismem jsou potřebné pro svou izolovanost a vyřazenost ze společnosti. Proto vidím smysl v provázení rodin a hledaní různých forem podpory. Homesharing je jednou z nich. Ukazuje nám, že vztahy potřebujeme všichni, stejně tak děti s autismem. Když hledáme, připravujeme a provázíme lidi z komunity, kteří nabízí svůj čas a přirozený kamarádský vztah dítěti s PAS, vidím obohacení na obou stranách.

Eva Bendlová

koordinátorka homesharingu
Eva má více než šest let zkušeností v neziskových organizacích. Zkusila si také práci ve státním a soukromém sektoru. Ve spolku má na starost koordinaci aktivit projektu Homesharing. Do Dětí úplňku ji přivedla touha podílet se na smysluplném poslání spolku.

Jiří Král

adaptační průvodce homesharingu
S autistickými dětmi jsem se setkal již po revoluci v roce 1989, kdy začala vznikat první malá zařízeni pro tyto děti preferující individuální přístup a respektující pozici rodičů. Bylo to nadšené a hodně intuitivní období. S tématem autismu jsem se poté v životě potkal ještě několikrát. Vždy mě to nějakým způsobem obohatilo. Dítě s autismem vás naučí pokoře i podívat se hlouběji sám do sebe. Dnes se oklikou vracím tam, kde jsem kdysi začal a chci s příjemnými lidmi spoluvytvářet užitečný projekt.

Markéta Švejdová-Jandová

sociální pracovnice homesharingu
“Ráda se potkávám s různými lidmi a s celými rodinami a je mi ctí je provázet a mít možnost s nimi sdílet jejich radosti a starosti. Sociální práce se mi stala profesí i životním stylem a jsem vděčná za příležitosti se v oboru neustále vzdělávat. Můj dík patří rodinám, které provázím, protože ty jsou mými největšími učiteli.”

Alena Pudlovská

vedoucí mentoringu homesharingu, metodik
Už léta střídá práci v knihovnictví s prací v sociální oblasti. Obvykle pracuje na pozici metodika – tedy člověka, který vymýšlí a následně popisuje, jak něco udělat co nejlépe s tím, co je k dispozici. V projektu Homesharing má na starosti přípravu metodik – návodů, které by měly pomoci rozjet Homesharing v dalších organizacích pomáhajících pečujícím po celé České republice.

Eliška Vrabcová

koordinátorka projektu mentoring homesharingu
Vystudovala veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Má zkušenost ze státního i neziskového sektoru. Dlouhodobě se věnovala tématu sociálního bydlení. Má ráda, když se práce snoubí s vyšším smyslem, což rozhodně platí, dle jejích slov, pro Dětí úplňku.

Lenka Frišová

manažerka PR a komunikace
Po letech marketingu v IT a lektorování se Lenka od roku 2010 věnuje vnější komunikaci v neziskovém sektoru. Od září 2019 je v Dětech úplňku součástí komunikačního týmu.

Ludmila Hermanová

PR executive

Po studiích Fotografie na FAMU se své práci stále točí kolem fotografie a grafiky, s přesahem do oblasti webdesignu. Nyní je ráda, že může nejen nahlédnout do oblasti PR a komunikace, která jí byla svým způsobem vždy blízká, ale také využít (a rozšiřovat) své zkušenosti v projektech, které dávají smysl tím, že pomáhají lidem s autismem a jejich rodinám.

Petra Mertinová

komunikace

Překladatelka, redaktorka, korektorka, ale hlavně máma. Má syna Matěje, který má vzácnou poruchu MECP2 duplikace, a taky další zdravé děti. Dětem úplňku pomáhá s překlady, titulky a jazykovou redakcí.

Lucie Mráčková

koordinátorka PBS
“Po letech práce v obchodních firmách mi práce v Dětech úplňku přinesla do života konečně smysl. S autismem se potýkám již více než 10 let, spolu s mým úžasně pozitivně naladěným synem, což se od něj snažím naučit. V Dětech úplňku koordinuji nový projekt PBS (podpory pozitivního chování), který respektuje člověka takového, jaký je a který se snad podaří zavést do různých zařízení napříč celou Českou republikou. Věřím tak do budoucna ve zkvalitnění života lidí s postižením.”

Markéta Kalibová

asistentka
Markéta je po zhlédnutí dokumentu Děti úplňku naše velká fanynka, a proto když se po její mateřské dovolené naskytla příležitost podpořit tým lidí ve spolku, s radostí ji využila.