Kdo jsme_

Jsme sdružení rodičů, kteří si pro své děti s postižením přejí důstojný a kvalitní život. A rádi bychom ho žili i my sami, jenže sociální podpora lidí s autismem a mentálním hendikepem je u nás v současné době velmi nízká. Rozhodli jsme se to změnit.
VÍCE O NÁS

Co chceme_

Chceme sociální systém, který dokáže podpořit i ty nejpotřebnější. Systém, který neodmítá klienty s chováním náročným na péči, ale pomáhá jim. Chceme dostupné asistenty, možnost odpočinku a bezpečný domov pro naše děti, až vyrostou.
NAŠE VIZE

Finanční dar je forma pomoci, která nejvíc pomáhá

Váš dar nám pomůže v úsilí o změnu systému a přístupu k rodinám s autismem. Chceme pro ně lepší svět.

Přidejte se i vy. Bez vás to nedokážeme.

Děkujeme.

ROK DŮSTOJNOSTI

Rok 2023 je rokem důstojnosti!
Rok důstojnosti je rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života a dostupnosti podpory v přirozeném prostředí pro lidi s mentálním postižením.

VÍCE O ROKU DŮSTOJNOSTI

  • Indiáni jim říkají POSLOVÉ BOŽÍ a v indiánském kmenu mají tomu odpovídající místo: úctu, ochranu, respekt. Říkají, že tím, že se o ně starají, učí se hodně o sobě, o světě a životě v něm. Neodháňejme je od sebe, nezavírejme před nimi dveře ani oči. V dnešní vykloubené době je obzvláště potřebujeme. Zastavme se občas s nimi v čase.

    Eva Holubová / herečka

Příběhy rodin – Natáčíme dál