🔵 úplňkový zpravodaj 25. 3.

🔵 úplňkový zpravodaj 25. 3.

Otevřená výzva „Zastavme chemickou kastraci lidí s mentálním postižením“ sexuologické společnosti a MZ ČR, v polovině dubna navazuje jednání u kulatého stolu. — Od minulého týdne hostíme Tonyho Osgooda, odborníka na podporu chování. — Homesharing v médiích a hostitelé si se „svými“ dětmi užili celodení výlet. Pozvánka na kurz PBS pro speciální pedagogy ve speciálních ZŠ.

Zastavme chemickou kastraci lidí s mentálním postižením

Společně s Nebuď na nule a SPMP jsme odeslali otevřenou výzvu Sexuologické společnosti ČLS JEP a Ministerstvu zdravotnictví ČR za ukončení neetické a zdraví ohrožující praxe předepisování anti-libidální medikace mužům s mentálním postižením a/nebo autismem za účelem tlumení jejich sexuálních potřeb.

👉 Přečtěte si celý text otevřené výzvy

Na Výzvu navazuje pozvání Úřadu Ombudsmana pro zainteresované osoby na jednání u kulatého stolu v polovině dubna.

Výlet hostitelů s dětmi

Filip, Julča, Robin, Maty, Miki, Robin a Zuzka. Naše homesharingové děti se svými hostiteli v sobotu vyrazily na výlet Prokopským údolím. Užili jsme si krásný den a jejich rodiče si mezitím mohli odpočinout a nabrat síly. Z této podařené akce máme velkou radost.

👉 Podívejte se na fotky z výletu.

Tony Osgood na návštěvě v Česku

Tony je odborník na PBS, přístup, který vychází z respektu k lidským právům a učí porozumět potřebám lidí, kteří kvůli svému intelektovému postižení běžným způsobem nekomunikují. Jsme rádi, že si Tony našel čas na to, abychom mohli společně diskutovat a sdílet. Své zkušenosti a laskavý přístup předával na dvou veřejných přednáškách, v Praze na Pedagogické fakultě UK a v Plzni na Fakultě pedagogiky ZČU. Také na třech kurzech věnovaných tomu, jak dobře vést organizaci poskytující služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, jak posuzovat a vyhodnocovat chování náročné na péči a konečně spolupráci a podpoře pozitivního chování při nastavení péče a řešení náročného chování.

👉 Podívejte se na fotky

Křest knížky

Knížku Tonyho Osgooda: Podpora pozitivního chování u osob s PAS a intelektovým postižením v Cafe AdAstra pokřtili Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, a Vít Alexandr Schorm, zástupce ombudsmana. Ukázky přečetla Martha Issová. Knížku vydalo Nakladatelství Portál, přeložila ji naše kolegyně, překladatelka Petra Mertinová.

👉 Podívejte se na fotky ze křtu

Poděkování – homesharing na festivalu Jeden svět

Děkujeme pražskému festivalu dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv Jeden svět, že myšlenka homesharingu, tedy pomoci dětem s mentálním postižením a autismem, šíří dál do světa.

KURZ: PBS pro speciální pedagogy speciálních ZŠ, 9. 5. 2024, Praha 7

Kurz je určený pro speciální pedagogy – učitele, kteří vzdělávají žáky s těžším intelektovým znevýhodněním a s chováním náročným na péči. Lektorky: Mgr. Jaromíra Staňková, DiS., Věra Petlanová, DiS.

👉 Více o kurzu pro speciální pedagogy