PBS pro speciální pedagogy v ZŠ speciálních

PBS pro speciální pedagogy v ZŠ speciálních

Kurz se koná 9. 5. a je určen pro speciální pedagogy – učitele, kteří vzdělávají žáky s těžším intelektovým znevýhodněním a s chováním náročným na péči.

Termín kurzu: 9. 5. 2024, kurz bude trvat 8 hodin (9.00–16.00)

Cena: 2700 Kč

Místo konání: Bubenská 1542/6, Praha 7 ( hned na stanici metra Vltavská)

Lektorky:
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Věra Petlanová, DiS.

Přihlášky: pro přihlášení vyplňte, prosíme, krátký formulář

Obsah kurzu:

Podpora pozitivního chování je přístupem – komplexním systémem, který napomáhá lépe pochopit a pracovat s chováním náročným na péči, se kterým se můžeme setkat u žáků s intelektovým znevýhodněním, u žáků s poruchami autistické spektra apod.

Cílem kurzu je představit základní myšlenku tohoto přístupu a pomoci účastníkům najít odpovědi na otázky:

  • Jak můžeme pracovat s chováním náročným na péči, aby se zlepšila kvalita života/vzdělávání u žáků s intelektovým znevýhodněním?
  • Jak můžeme snížit pravděpodobnost výskytu tohoto chování?
  • Co mohlo dítě přivést do této situace a proč jako způsob “komunikace” zvolilo chování náročné na péči? Mohlo to udělat jinak?

Účastníci se seznámí s tzv. MEAS modelem – modelem, který je založen na respektujícím přístupu.
Součástí tohoto modelu je nahlédnutí do fyziologie člověka, do prostředí, ve kterém žije, vzdělává se a do způsobu jeho komunikace s okolním světem.

Důležitým tématem bude management chování (zvládání, řízení chování) a používání proaktivních strategií, které staví na porozumění potřebám každého člověka tak, aby je nemusel “vymáhat” svým náročným chováním.

Součástí kurzu budou krátká praktická cvičení a zamyšlení se, která přivedou účastníky do běžných situací ve školském zařízení s dětmi s chováním náročným na péči a pomohou na ně nahlížet z mnoha různých úhlů pohledů, stejně jako jim pomohou hledat možné alternativní cesty řešení.

Představeny budou také kazuistické případy, které lektorky ve své praxi řeší.

Co je PBS

Komplexní rámec, který pomáhá porozumět chování u lidí s hlubším mentálním postižením a předcházet jeho náročným projevům. Umožňuje nastavit podporu těchto osob tak, aby byla zajištěna maximální kvalita jejich života.

Ptá se, co klienta mohlo přivést do situace, kdy se toto chování projevuje, nebo co nám tím chce sdělit. Úkolem PBS specialisty je zkoušet i drobné změny a úpravy prostředí, aby klienta podpořil, naslouchal mu, vnímal a reflektoval jeho vhodnější projevy, kterými dává najevo své potřeby, aby nemusel své potřeby vymáhat chováním náročným na péči (dříve označováno jako problémové).

Mezinárodně uznávaný a ověřený přístup založený na porozumění chování lidí s mentálním postižením, na analýze jeho příčin a posouzení sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje.

Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, metod komunikace nebo přístupu pečujících osob.

Rozvíjí pozitivní chování a umožňuje lidem s mentálním postižením se samostatněji rozhodovat, žít svobodnější a kvalitnější život.

PBS vychází z respektu k základním lidským právům.

PBS jsme přivezli do ČR ze zahraničí v roce 2020.

Záštitu nad šířením PBS v Česku převzala paní Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv v letech 2014–2020.

O lektorce

Jaromíra Staňková vystudovala magisterský obor pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. V roce 2021 úspěšně absolvovala náš „ Výcvik odborníků v metodě PBS“, které se v současné době věnuje. Celý svůj profesní život, který čítá více jak 26 let praxe, se pohybuje v pomáhajících profesích – v sociálních službách, v nestátních neziskových organizacích, v institucích a
projektech zajišťujících vzdělávání pro děti i dospělé.  Své pracovní zkušenosti a dovednosti získávala od r. 1995 v oblasti sociálních a doprovodných služeb jako vedoucí pracovník, dobrovolník, sociální a aktivizační pracovník, fundraiser, lektor vzdělávacích aktivit zaměřených na problematiku PAS pro děti, rodiče, pracovníky v sociálních službách. V sektoru školství a vzdělávání pracovala na pozicích vychovatel, asistent pedagoga a učitel pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v základní i speciální škole.  Cílovou skupinou byly většinou děti se SPU, ADHD, s poruchami komunikace a s poruchami autistického spektra. Jako lektor vede podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga (školní asistenty), kteří mají v péči děti s PAS, ADHD či děti s náročným chováním.  Věnuje se také vzdělávání třídních kolektivů, ve kterých se vzdělávají žáci s PAS.

„Velkým učitelem v oblasti PAS je mé dítě, které se nachází na autistickém spektru. Proto jsem také stála u zrodu aktivit a služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra na Lanškrounsku a za dlouhodobý přínos v oblasti péče o lidi s autismem jsem získala v roce 2014 cenu  APLAUS, kterou každoročně uděluje Národní ústav pro autismus, z.ú. (dříve APLA Praha).“ V současné době (od r. 2019 – doposud) je lektorem a konzultantem na „volné noze“. Provozuje soukromou poradenskou, konzultační a lektorskou činnost zaměřenou na poruchy autistického spektra.

Jaromíra Staňková

Potřebujete více informací?

Napište Lucii Mráčkové na lucie.mrackova@detiuplnku.cz