Kampaň Netlum – Stop chemické kastraci úspěšně pokračuje!

Kampaň Netlum – Stop chemické kastraci úspěšně pokračuje!

V březnu jsme společně s NEBUĎ NA NULE a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s. vyzvali Sexuologickou společnost ČLS JEP a Ministerstvo zdravotnictví České republiky s požadavkem ukončit rozšířenou praxi, která u mužů s intelektovým postižením tlumí sexuální projevy hormonální medikací. Tento přístup má velká zdravotní rizika a v západních zemích je považován za neetický.

Včera proběhla v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně první schůzka, které se zúčastnili kromě signatářů výzvy (Děti úplňku, Nebuď na nule, SPMP) také

    • členové odborných lékařských společností (Česká sexuologická společnost ČLS JEP, Česká psychiatrická společnost a Česká společnost pro sexuální medicínu)
    • zástupci Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví České republiky) a Úřad vlády ČR
    • právníci se specializací na práva lidí s postižením

👉 Všichni zúčastnění se shodli, že je třeba zásadně zvýšit dostupnost odborného poradenství v oblasti sexuality a vztahů, které by mělo být prvním nástrojem podpory lidí s postižením a předcházet invazivní farmakoterapii. Podpora a edukace jsou klíčové pro to, aby medikace byla tou poslední, nikoli první volbou.
👉 Téma sexuality by se mělo stát součástí standardů sociálních služeb, aby inspektoři kvality mohli posuzovat, zda jsou lidé s postižením v této oblasti podporováni správným způsobem.
👉 Ministerstvo zdravotnictví České republiky přislíbilo, že iniciuje vznik klinického doporučeného postupu, který by upravil léčebné postupy v této oblasti.

Přestože ke změně stávající praxe vede ještě dlouhá cesta, výsledky tohoto jednání nás naplňují optimismem. Budeme sledovat, jak jsou zaváděny do praxe.

Setkání moderoval zástupce Ombudsmana Vít Alexander Schorm. Děkujeme.

Děkujeme Martinu Hollému, Viktoru Kundrákovi, Maroš Matiaško, Václav Pláteník, Radku Policarovi, Pavlu Polákovi, Petře Sejbalové, Liboru Zámečníkovi.

Děkujeme všem, kterým záleží na důstojném životě lidí s intelektovým znevýhodněním.

Za laskavé zapůjčení fotek děkujeme Ombudsman.