přednášky: Náročné chování jako způsob komunikace u lidí s intelektovým postižením a/nebo autismem

přednášky: Náročné chování jako způsob komunikace u lidí s intelektovým postižením a/nebo autismem

Přednášky pro veřejnost světového odborníka na podporu lidí s mentálním postižením, Tonyho Osgooda, kterému v Česku vyšla kniha Podpora pozitivního chování u osob s PAS a intelektovým postižením. Tony vás poutavě zasvětí do problematiky náročného chování a ukáže vám cesty, jak mu porozumět a řešit. Přednášky se konají dvě identické, můžete si vybrat termín a místo konání. Přednášky se konají zdarma. Tlumočení do češtiny je zajištěno.

Přijďte, vyberte si čas a místo:

  • 19. 3. 17.30–19.30 v Praze, aula Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Nové Město. Úvodní slovo doc. PhDr. Jan Šiška, PhD. – přednáška je zdarma, není nutné se registrovat předem
  • 20. 3. 9.30–11.30 v Plzni, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Veleslavínova 42, místnost 301 – přednáška je zdarma, prosíme, zaregistrujte se předem, počet míst je omezen

Témata

  • Chování náročné na péči (sebepoškozování, agrese, neklid) – co už o něm víme
  • Náročné chování jako způsob komunikace
  • Pozitivní přístupy k náročnému chování
  • Co je a jak vznikl koncept Podpory pozitivního chování?
  • Inkluze, nikoli vyloučení: Koprodukce a přístup zaměřený na člověka
  • Příklady funkčních postupů v řešení náročného chování

Komu je přednáška určená

Kromě lidí s intelektovým postižením a jejich rodin je přednáška vhodná zejména pro ty, kteří se ve svých studiích, profesně či jinak věnují práci s lidmi s mentálním postižením a jejich právům (studenti, psychologové, pracovníci v sociálních službách, terapeuti, političtí analytici, sociologové). Je určená také těm, kteří se s nimi mohou setkat při výkonu svých povolání (policisté, lékaři, úředníci, politici). Vítáni jsou ale  všichni, kteří mají o téma zájem a chtějí se o něm něco dozvědět.

Kdo je Tony Osgood?

Tony Osgood pracoval téměř dvacet let jako vedoucí lektor v oboru Intelektové a vývojové poruchy na univerzitě v Kentu. Vyučoval studenty a organizace v oblastech náročného chování, přístupů zaměřených na člověka, autismu a podpory pozitivního chování. O těchto tématech přednášel i v evropských zemích (Norsko, Malta). Pracoval v přímé péči i v diagnostických centrech, nyní poskytuje konzultace a naplno se věnuje psaní.

Přednáška v Praze

se koná ve spolupráci katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením.

  • přednáška je zdarma, není nutné se registrovat předem

Přednáška v Plzni

se koná ve spolupráci oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky Fakulty pedagogická Západočeské univerzity v Plzni a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením.