Webinář pro rodinné pečující: Jak podpořit pozitivní chování u lidí s mentálním postižením

Webinář pro rodinné pečující: Jak podpořit pozitivní chování u lidí s mentálním postižením

Webinář proběhne online 27. 2. 2024 a je určený neformálním rodinným
pečujícím (rodiče, prarodiče, jiní rodinní pečující).

Kdy a kde: 27. 2. 2024 se sejdeme online, webinář bude trvat cca 6 hodin
(9.00–15.00)

Pro koho: pro neformální rodinné pečující (rodiče, prarodiče, jiní rodinní pečující).

Cena: 1 000 Kč za 6hodinový online webinář (cena nastavená speciálně pro pečující rodinnné příslušníky s ohledem na obtížnou situaci pečujících rodin)

Přihlášky: pro přihlášení vyplňte krátký formulář, děkujeme

(storno podmínky v PDF)

Webinář budeme také nahrávat. Pro předem přihlášené účastníky bude záznam k dispozici do 27. 03. 2024. Odkaz po zpracování záznamu zašleme účastníkům mailem.

Webinář představí Podporu pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS) se zaměřením na potřeby neformálních pečujících – pečujících rodin. Dozvíte se základní informace o monitorování a zhodnocování chování náročného na péči, stejně tak informace o praktických možnostech aplikace této metody a příklady z praxe. Dle počtu účastníků bude umožněn prostor pro konkrétní dotazy a debatu s naší lektorkou, která má zkušenosti s řešením situací v přímé péči.

Lektorka : Mgr. Jaromíra Staňková, Dis.

Co je metoda PBS

Komplexní přístup, která pomáhá porozumět chování u lidí s autismem a/nebo mentálním postižením a/nebo chováním náročným na péči a předcházet jeho náročným projevům. Umožňuje nastavit podporu těchto osob tak, aby byla zajištěna maximální kvalita jejich života.

Ptá se, co klienta mohlo přivést do situace, kdy se toto chování projevuje, nebo co nám tím chce sdělit. Úkolem PBS specialisty je zkoušet i drobné změny a úpravy prostředí, aby klienta podpořil, naslouchal mu, vnímal a reflektoval jeho vhodnější projevy, kterými dává najevo své potřeby, aby nemusel své potřeby vymáhat chováním náročným na péči (dříve označováno jako problémové).

Mezinárodně uznávaný a ověřený komplexní přístup založený na porozumění chování lidí s mentálním postižením, na analýze jeho příčin a posouzení sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje. Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, metod komunikace nebo přístupu pečujících osob. Rozvíjí pozitivní chování a umožňuje lidem s mentálním postižením se samostatněji rozhodovat, žít svobodnější a kvalitnější život. Vychází z respektu k základním lidským právům. PBS jsme přivezli do ČR ze zahraničí v roce 2020. Know-how učí certifikovaný lektor PBS Brian McDonald. Lektorka prošla jeho výcvikem.

Záštitu  nad šířením PBS v Česku převzala paní Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv v letech 2014–2020.

O lektorce

Jaromíra Staňková vystudovala magisterský obor pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. V roce 2021 úspěšně absolvovala náš „ Výcvik odborníků v metodě PBS“, které se v současné době věnuje. Celý svůj profesní život, který čítá více jak 26 let praxe, se pohybuje v pomáhajících profesích – v sociálních službách, v nestátních neziskových organizacích, v institucích a
projektech zajišťujících vzdělávání pro děti i dospělé.  Své pracovní zkušenosti a dovednosti získávala od r. 1995 v oblasti sociálních a doprovodných služeb jako vedoucí pracovník, dobrovolník, sociální a aktivizační pracovník, fundraiser, lektor vzdělávacích aktivit zaměřených na problematiku PAS pro děti, rodiče, pracovníky v sociálních službách. V sektoru školství a vzdělávání pracovala na pozicích vychovatel, asistent pedagoga a učitel pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v základní i speciální škole.  Cílovou skupinou byly většinou děti se SPU, ADHD, s poruchami komunikace a s poruchami autistického spektra. Jako lektor vede podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga (školní asistenty), kteří mají v péči děti s PAS, ADHD či děti s náročným chováním.  Věnuje se také vzdělávání třídních kolektivů, ve kterých se vzdělávají žáci s PAS.

„Velkým učitelem v oblasti PAS je mé dítě, které se nachází na autistickém spektru. Proto jsem také stála u zrodu aktivit a služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra na Lanškrounsku a za dlouhodobý přínos v oblasti péče o lidi s autismem jsem získala v roce 2014 cenu  APLAUS, kterou každoročně uděluje Národní ústav pro autismus, z.ú. (dříve APLA Praha).“ V současné době (od r. 2019 – doposud) je lektorem a konzultantem na „volné noze“. Provozuje soukromou poradenskou, konzultační a lektorskou činnost zaměřenou na poruchy autistického spektra.

Jaromíra Staňková

Potřebujete více informací?

Napište Lucii Mráčkové na lucie.mrackova@detiuplnku.cz