Homesharing v Dětech úplňku je financován Evropskou unií

Homesharing v Dětech úplňku je financován Evropskou unií

Homesharing, inovativní sociální podporu pro děti s autismem a jejich rodiny, podpořil Evropský sociální fond, podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé.

Cílem projektu je doplnění vhodné podpory pro děti s PAS+ a odlehčení pro osoby o ně pečující, prostřednictvím systému sdílené komunitní péče – homesharingu.

Homesharing, který v ČR od roku 2019 pilotujeme, je inovativní sociální projekt, kdy si proškolení zájemci z řad široké veřejnosti, berou pod vedením profesionálů pravidelně do péče dítě s autismem. Projekt umožní těmto dětem přirozenou socializací a zajištěním potřebných podnětů naplnit jejich vývojové potřeby. Zároveň doplňuje pro cílovou skupinu dětí chybějící sociální podporu formou vhodné individuální péče a jejich rodinám, které čelí sociální izolaci, potřebné odlehčení.
Veřejnosti projekt nabízí možnost aktivně a přirozeně podporovat lidi s postižením a celkově tak zvyšovat povědomí o jejich potřebách a životním stylu. Homesharing přispívá k destigmatizaci, posiluje společenskou solidaritu, pocit sounáležitosti v komunitě. Má potenciál proměnit zaběhané formy uvažování a způsoby péče o lidi s handicapem.

“Homesharing považuji za skvělý způsob, jak rozšířit možnosti podpory pro rodiny pečující o dítě s PAS+. A věřím, že přináší nejen pomoc pro děti s postižením a jejich rodiče, ale také obohacení pro hostitelské rodiny a nepřímo pro celou společnost.”
(Milena Johnová, radní HMP pro oblast sociální politiky a zdravotnictví).