Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně

Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně

V listopadu jsme otevřeli téma nadměrné medikace lidí s mentálním postižením a/nebo autismem a chováním náročným na péči. Mělo to smysl, věci se hýbou.

Ve čtvrtek 7. 12. se – pod vedením předsedy Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a poslance Vít Kaňkovský a Klára Šimáčková Laurenčíková – zmocněnkyně vlády pro lidská práva – uskutečnil kulatý stůl k tématu nastavení přiměřené psychiatrické medikace u lidi s mentálním postižením a/nebo autismem a chováním náročným na péči a zlepšení poskytování péče této skupině lidí.

Kulatý stůl byl konstruktivní, Psychiatrická společnost i Ministerstvo zdravotnictví České republiky vnímají potřebu změn a nutnost zlepšení v oblasti vzdělávání psychiatrů, vzniku klinických doporučených postupů, čím se v psychiatrii řídit v přístupu k lidem s mentálním postižením a/nebo autismem a chováním náročným na péči. Také posílení nefarmakologických přístupů a metod (například padl návrh, že nemocnice by měly mít behaviorální specialisty).

V debatě bude určitě nutné pokračovat, aby náměty získaly konkrétní podobu a mohli být uvedené do praxe. Další setkání se chystáme naplánovat na začátek dalšího roku.

Jsme potešeni hojnou účastí, za Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstkyně Šárka Jelínková, za Ministerstvo zdravotnictví České republiky náměstek Václav Pláteník, za Psychiatrickou společnost ČLS JEP Petr Šilhán, za psychiatry Michal Goetz, Michal Považan, Matej Kollár. Z nevládních organizací, Hana Šimáčková a Petr Eisner z NEBUĎ NA NULE, Dita Vojířová. Zástupkyně Ombudsman Petra Hadwigerová. A řada dalších. Děkujeme všem, které téma zajímá a chtějí se podíle na jeho řešení.

Jsme rádi, že věci se posouvají k lepšímu.