Otevřená výzva

Otevřená výzva

Otevřená výzva ke změně stávající nevhodné praxe nadměrného předepisování psychotropní medikace lidem s mentálním postižením a/nebo autismem a zlepšení jejich zdravotně-sociální podpory.

V pátek 24. 11.  ​jsme odeslali ​otevřenou výzvu Vlastimilu Válkovi, ministru zdravotnictví a Simoně Papežové, předsedkyni Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Informativně jsme tuto výzvu poslali také ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi, protože spolupráce zdravotního a sociálního sektoru v péči o lidi s mentálním postižením je nezbytná.

V​ýzvu posíláme v návaznosti na ​výsledky výzkum​, jak jsou v Česku předepisována antipsychotik​a a další psychiatrické léky lidem s mentálním​ postižením a/nebo autismem​.

Plné znění výzvy

Otevřená výzva ke změně stávající nevhodné praxe nadměrného předepisování psychotropní medikace lidem s mentálním postižením a/nebo autismem a zlepšení jejich zdravotně-sociální podpory  

Vážený pane ministře, vážená paní předsedkyně,

organizace Naděje pro děti úplňku sdružující rodiče a další pečující o lidi s autismem a těžkým funkčním postižením ve spolupráci s psychiatry z Česka a z Velké Británie provedla v tomto roce výzkum z dat z českých národních zdravotních registrů, jak jsou v Česku předepisována antipsychotika a další psychiatrické léky lidem s mentálním postižením a/nebo autismem. Zjišťovali jsme, v jaké míře užívají lidé s diagnózou mentálního postižení psychotropní medikaci a zda je současná praxe bezpečná, etická a efektivní.

Výzkum, včetně grafů a citací, je k dispozici ke stažení zde: www.netlum.cz.

 Výzkum odhaluje, že více než třetina dospělých s mentálním postižením, kterých žije v České republice přes 62 tisíc, užívá léky určené k léčbě schizofrenie a dalších psychóz. Většina z nich ale žádným takovým duševním onemocněním netrpí.

Česká psychiatrie nadměrným předepisováním psychotropní medikace tak nevhodně řeší problém chybějící podpory lidí s mentálním postižením a náročným chováním v jejich přirozeném prostředí. Zdravotně‑sociální systém „tlumí“ projevy chování, aniž by se zabýval jeho skutečnými příčinami a potřebami této obzvlášť zranitelné skupiny. Tento přístup k lidem s náročným chováním na péči není vědecky podložený, odporuje mezinárodním klinickým doporučením, ohrožuje zdraví a vážně omezuje právo na důstojný život těchto lidí.

Stávající česká praxe je nepřijatelná:

  • Aplikace psychiatrické medikace bez odpovídající diagnózy a pro tlumení chování není podložena vědeckými důkazy a měla by být využívána s maximální obezřetností.
  • Psychiatrická medikace bývá první, jediné a dlouhodobé řešení náročného chování. Přitom světová doporučení zdůrazňují, že toto chování u lidí s mentálním postižením je formou komunikace, kterému musíme porozumět a najít skutečné příčiny a řešení. Psychiatrická medikace musí být až poslední možnost řešení poté, co už byly ostatní způsoby řešení vyčerpány. 
  • Dlouhodobé užívání, vysoké dávky a rizikové kombinace mají závažné vedlejší účinky. 
  • Psychiatrická medikace je někdy podmínkou pro přijetí člověka s mentálním postižením a náročným chováním do vzdělávacích a sociálních služeb.
  • Při nasazení psychiatrické medikace se u nás často nerespektuje doporučení Světové psychiatrické asociace, aby byla podávána v nejnižší nutné dávce, na co nejkratší dobu, pravidelně revidována a existoval plán jejího vysazení. 

Z těchto důvodů Vás vyzýváme ke změně stávající praxe a realizaci následujících kroků:

1. Aktualizace Doporučených postupů psychiatrické péče PS ČLS JEP v oblasti mentálního postižení.

2.Posílení odborné specializace v oblasti mentálního postižení v rámci psychiatrického vzdělávání.

3. Realizace a garance odborného vzdělávání ambulantních a nemocničních psychiatrů v poskytování adekvátní péče skupině pacientů s mentálním postižením.

4. Implementace nefarmakologických přístupů řešících náročné chování do péče o lidi s mentálním postižením

5. Posílení multidisciplinární spolupráce zdravotního a sociálního sektoru v péči o lidi s mentálním postižením.

6. Zahrnutí témat šetrné a bezpečné preskripce psychofarmak lidem s mentálním postižením a nefarmakologických přístupů řešení projevů náročného chování do reformy psychiatrické péče tak, aby další plány, strategie a legislativní dokumenty, které budou v rámci reformy přijímány, zohledňovaly specifické potřeby lidí s mentálním postižením.

Věříme, že našim požadavkům věnujete pozornost a návrhy řešení stávající situace budeme moci společně prodiskutovat v rámci kulatého stolu, který k tématu nadměrné medikace lidí s mentálním postižením pořádá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková ve spolupráci s předsedou Výboru pro sociální politiku PS PČR Vítem Kaňkovským v Poslanecké sněmovně dne 7.12. 2023.