Zdravotně-sociální systém tlumí chování lidí s mentálním postižením psychotropní medikací – výsledky výzkumu

Zdravotně-sociální systém tlumí chování lidí s mentálním postižením psychotropní medikací – výsledky výzkumu

V Česku žije přes 62 000 dospělých s mentálním postižením. 37 % z nich užívá léky určené k léčbě schizofrenie a dalších psychóz. Většina z nich ale žádným takovým duševním onemocněním netrpí.

Český zdravotně-sociální systém tak těmito léky většinou  pouze „tlumí“ projevy chování (například neklid, sebepoškozování, nespolupráce), aniž by se zabýval jejich skutečnými příčinami a řešením. 

Česká psychiatrie nadměrným předepisováním psychotropní medikace řeší problém chybějící podpory lidí s mentálním postižením a náročným chováním v jejich přirozeném prostředí.

Tato praxe ohrožuje zdraví a vážně omezuje právo na důstojný život těchto lidí. 

Přístup k lidem s mentálním postižením se musí změnit! Proto vznikla iniciativa #netlum za zlepšení psychiatrické péče a změnu přístupu k medikaci lidí s mentálním postižením.

 👉 Zveřejňujeme výsledky výzkumu, jak jsou v Česku předepisována antipsychotika a další psychiatrické léky lidem s mentálním postižením a/nebo autismem.

Přečtěte si výsledky výzkumu,  jak jsou v Česku předepisována antipsychotika a další psychiatrické léky lidem s mentálním postižením a/nebo autismem. 

Výsledky výzkumu, tisková zpráva a více info na www.netlum.cz