Přednáška profesora Shoumitro Deba

Přednáška profesora Shoumitro Deba

S laskavým svolením pana profesora Shoumitro Deba zveřejnujeme jeho přednášku: Účinnost, vhodnost a rizika psychotropní medikace u lidí s PAS+ a/nebo s mentálním znevýhodněním a její alternativy.

Přednáška se uskutečnila 3. 11. na 20. Česko-slovenském psychiatrickém sjezdu.

Shoumitro Deb je hostující profesor neuropsychiatrie na Imperial College v Londýně. Již více než 40 let se klinicky i vědecky věnuje lidem s intelektovým postižením, autismem, získanými poškozeními mozku a epilepsií. Je odborným poradcem v oblasti farmakologických a nefarmakologických postupů při řešení náročného chování. Je autorem vzdělávacího programu SPECTROM pro pečující, který jim pomáhá zorientovat se v tom, zda je medikace vhodná nebo zda je možné zvolit jiný přístup.