Přehled kurzů v roce 2024

Přehled kurzů v roce 2024

Níže naleznete přehled kurzů PBS, které chystáme v příštím roce.

Practice Leadership: Jak dobře vést organizaci poskytující služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením

21. 3. 2024

Lektor: Tony Osgood

Kurz je vedený v angličtině, všechny části výcviku budeme tlumočit do češtiny.

Počet hodin kurzu: 6h

Cena: 3500 Kč

Přihláškypro přihlášení vyplňte krátký formulářděkujeme

Pro koho je kurz:

Kurz je určený zejména pro členy vedení organizací, které poskytují sociální a služby klientům s mentálním postižení a/nebo PAS+. Stejně tak je ale vhodný i pro speciální pedagogy, terapeuty, sociální pracovníky, kteří pracují s výše zmíněnou cílovou skupinou klientů. Účastnit se mohou i rodinní pečující, kteří chtějí posílit vlastní řídící kompetence, ať pro organizaci domácí péče nebo sebevědomější kontakt se službami.

Obsah kurzu:

V rámci kurzu se účastníci dozví, jakým způsobem ovlivňuje vedení organizací poskytujících sociální služby pro osoby s mentálním postižením kvalitu života jejich klientů. Dále budou vzděláváni v tématech týkajících se pracovní kultury a vlivu vedení organizace na kvalitu práce jejich zaměstnanců. 

Z kurzu by si měli absolventi odnést, jak nejlépe podpořit své zaměstnance v jejich práci a jak vytvářet vhodné prostředí a organizační strukturu, která zapojuje všechny aktéry péče včetně samotných klientů.  Účastníci kurzu se rovněž naučí identifikovat úkoly, které ve stávajícím nastavení nejsou zaměstnanci schopní zvládat a potřebují k tomu adekvátní podporu vedení.

Podpora pozitivního chování jako nástroj funkčního posouzení a vyhodnocení chování náročného na péči

22–23. 3. 2024

Lektor: Tony Osgood

Kurz je vedený v angličtině, všechny části výcviku budeme tlumočit do češtiny.

Počet hodin kurzu: 12h

Cena: 6400 Kč

Přihláškypro přihlášení vyplňte krátký formulářděkujeme

Pro koho je kurz:

Kurz je určený pro profesionály, kteří pracují s klienty, kteří mají mentální či kombinované postižení. Jedná se například o pracovníky v sociálních službách, psychology či terapeuty. Vhodný je i pro manažery a vedoucí sociálních služeb, terapeuty, speciální pedagogy či sociální pracovníky.

Obsah kurzu:

Dvoudenní kurz je zaměřený na metody, které vedou ke správnému posouzení a vyhodnocení příčin chování náročného na péči, které se vyskytuje u osob s mentálním postižením a autismem. Přístup, který bude na kurzu představen a který by si měli účastníci kurzu osvojit, se nazývá podpora pozitivního chování (PBS). PBS popisuje chování náročné na péči jako funkční chování, které nevzniká samo od sebe, ale dotyčné osoby jím chtějí něčeho docílit, případně něco sdělit. Jedná se o specifický styl komunikace. V kurzu se naučíte postupy, které vám v praxi pomohou tento způsob komunikace dešifrovat a zvolit vhodnou intervenci, která reaguje na skutečné potřeby daného jedince, a vede ke zmírnění projevů chování náročného na péči.  

Principy koprodukce a participace v péči o osoby s mentálním postižení, PAS a náročným chováním

25. 3. 2024

Lektor: Tony Osgood

Kurz je vedený v angličtině, všechny části výcviku budeme tlumočit do češtiny.

Počet hodin kurzu: 6h

Cena: 3000 Kč

Přihláškypro přihlášení vyplňte krátký formulářděkujeme

Pro koho je kurz:

Kurz není určený pouze pracovníkům v sociálních službách, jejichž klienti mají mentální či kombinované postižení, ale i podpůrnému personálu, učitelům, terapeutům, manažerům, sociálním pracovníkům a rodinným příslušníkům.

Obsah kurzu:

Vzdělávací kurz – Principy kooperace a participace v péči o lidi mentálním postižením/PAS má za cíl představit hlavní principy zapojení všech relevantních aktérů do péče o daného klienta včetně něho samotného a jejich koordinace. Balíček všech principů a idejí, které s těmito tématy souvisí, se v anglosaském prostředí ustáleně nazývá “co-production” – koprodukce. Tento koncept je založený na vzájemné spolupráci všech, kteří se nějakým způsobem podílí na péči o osoby s mentálním postižením/PAS. Důležitým aktérem se v rámci tohoto konceptu stává samotný příjemce péče, který se sám zapojuje do tvorby podoby služeb, které využívá a ovlivňuje ji. Účastníci vzdělávacího kurzu si osvojí principy koprodukce v kontextu podpory pozitivního chování (Positive Behaviour Support), dozvědí se, co všechno koncept koprodukce zahrnuje a jaké mohou být překážky v jeho aplikaci. Součástí kurzu budou skupinové diskuze, osobní reflexe i analýza jedné případové studie.

___________________________________

Dále připravujeme:

Kurz zvládání chování a omezující postupy pro formálně pečující

jaro/léto (2 denní kurz)

Lektor: Brian Mc Donald

Kurz je vedený v angličtině, všechny části výcviku budeme tlumočit do češtiny.

Počet hodin kurzu: 16h

Cena: 6400 Kč

Zvládání chování náročného na péči u lidí s intelektovým znevýhodněním patří k náročným výzvám pečujících a pracovníků sociálních služeb. Řada běžně používaných omezujících postupů přitom podle současných poznatků představuje zdravotní a psychické riziko pro klienty.

Irský lektor Brian McDonald na dvoudenním kurzu představí model PETMA (Professional Ethical Therapeutic Management of Aggression), který je akreditován mezinárodní sítí Restraint Reduction Network coby plně respektující práva a bezpečí lidí s postižením.

Obsah kurzu je praktický a vychází z pochopení chování jednotlivců a dopadu, který může mít naše interakce na cyklus eskalace stresu. V průběhu kurzu se účastníci zapojí do diskuse, zúčastní se hraní rolí a praktických ukázek strategií řízení chování.

Kurz zvládání chování a omezující postupy pro formálně pečující – “refresher” pro absolventy

jaro/léto (1 den)

Lektor: Brian Mc Donald

Kurz je vedený v angličtině, všechny části výcviku budeme tlumočit do češtiny.

Počet hodin kurzu: 8h

Cena: 3500 Kč

Kurz je určen pro absolventy kurzu: Kurz zvládání chování a omezující postupy pro formálně pečující. Jeho cílem je nabídnout možnost osvěžení získaných poznatků a dovedností z dříve absolvovaného kurzu.

Kurz zvládání chování a omezující postupy – pro neformálně pečující

jaro/léto (2 denní kurz)

Lektor: Brian Mc Donald

Kurz je vedený v angličtině, všechny části výcviku budeme tlumočit do češtiny.

Počet hodin kurzu: 16h

___________________________________

Pro více informací nebo přihlášení napište Lucii Mráčkové na lucie.mrackova@detiuplnku.cz.