Jak snížit stres člověka s mentálním postižením při přechodu do nového zařízení – online, 22. 11.

Jak snížit stres člověka s mentálním postižením při přechodu do nového zařízení – online, 22. 11.

Webinář je určen pro pracovníky sociálních služeb a psychiatrických zařízení. Zaměřuje se na praktické nástroje a strategie, které lze využít ke snížení stresu klienta i pečujícího personálu a zajištění co nejhladšího přechodu do nového domova.

22. 11. 2023, 9.00–15.00 online (včetně přestávky na oběd)

Lektor: Brian Mc Donald, R.N.I.D., M.A., Behaviour Support Specialist

Webinář budeme tlumočit do češtiny (tlumočí Michaela Poláčková).

Cena: 2500 Kč

Přihláškypro přihlášení vyplňte krátký formulář, děkujeme

Obsah webináře:

Přechod do nového domova bývá velmi náročný pro klientovu psychiku, ať už přichází z jiné
pobytové sociální sužby nebo psychiatrické nemocnice. Stejně tak je tato situace výzvou pro
přijímající službu, která člověka s mentálním postižením nezná a často musí čelit obtížím při
jeho adaptaci, zejména pokud se jedná o klienta s náročným chováním.

Zásadní podmínkou úspěšného přechodu je v tomto případě spolupráce mezi původní
službou/psychiatrickou nemocnicí, která může klienta na přechod připravit, a novou službou,
která nastavuje individuální podmínky tak, aby se v neznámém prostředí mohl co nejrychleji
cítit jako doma. Tento proces, do nějž je potřeba maximálně zapojit člověka s mentálním
postižením samotného, má několik fází a aspektů, které je třeba co nejlépe ošetřit.

Čekají vás užitečná doporučení a zkušenosti na tato témata:

  • Jak snižovat stres, který člověk s mentálním postižením zažívá při přechodech mezi službami.
  • Jak reagovat proaktivně při přechodu z jedné služby do druhé.
  • Jak člověka aktivně zapojit do rozhodování při tomto procesu.
  • Jak zajistit, aby se jednalo spíše o „přechod“ (na kterém se dotyčný může podílet) než „přesun“.

Přístup na platformu ZOOM, na které bude webinář probíhat, budeme zasílat účastníkům po připsání platby.

Webinář bude nahráván pro interní účely Dětí úplňku, přihlášením projevujete souhlas s nahráváním.