Metoda PBS a minimalizace restrikcí

Metoda PBS a minimalizace restrikcí

Poslední květnový týden byl až po okraj naplněný vzděláváním v metodě Podpory pozitivního chování (PBS – Positive Behaviour Support).

Účastníci kurzů se učí porozumět příčinám chování, které vyžaduje vyšší míru podpory, a jak takovému chování předcházet. Postupy plně respektující práva a bezpečí klientů. Jak zlepšit kvalitu života lidí s mentálním postižením.

Ukazuje se, že v mnoha zařízeních pečovatelé využívají prvky metody PBS intuitivně, že nám společně záleží na tom, aby klienti s mentálním postižením a chováním náročným na péči měli co nejlepší péči a mohli žít důstojný a naplněný život. To, co v Česku ale velmi chybí, jsou nové poznatky a metody, které ideu lidských práv a důstojného života důsledně propisují do každodenní péče. A taková je metoda PBS.

Jednou z velmi významných kapitol ve vzdělávání PBS je minimalizace restrikcí.

Minimalizace restrikcí

Využívání fyzických omezení klientů s mentálním postižením v prostředí sociálních služeb je velké a bohužel dosud málo diskutované téma. Zkušenosti ukazují, že lidé s chováním náročným na péči jsou obzvlášť ohroženi nadměrným aplikováním fyzických restrikcí ze strany pečujícího personálu. A víme také, že v prostředí českých služeb i psychiatrické péče jsou vůči lidem s mentálním postižením náročným chováním někdy používané fyzické postupy považované zahraničními odborníky za rizikové z hlediska ohrožení zdraví klienta a jeho možné traumatizace.

Proto do Česka přinášíme přístup, který vychází z principů prosazovaných mezinárodní organizací Restraint Reduction Network, která usiluje o minimalizaci restrikcí a maximální respekt k naplňování práv klientů.

Lektory jsou irští odborníci Brian McDonald a Maurice Healy. Důraz kladou na zajištění co největší spokojenosti klientů a porozumění jejich specifickým potřebám, což slouží jako nejlepší prevence stresu a eskalace náročného chování.

Učí také porozumět dynamice náročného chování a strategiím, jak mu předcházet. Také praktické ukázky fyzických postupů pro případ krize. Všechny jsou navrženy a využívány tak, aby minimalizovaly riziko zranění a traumatizace.

„Restrikcím se snažíme v maximální míře vyhnout, a pokud je nezbytné je použít, musí být perfektně provedené, etické, efektivní a bezpečné,“ vysvětluje Brian Mc Donald.

Účastníky metodou PBS provedli lektoři Brian Mc Donald a Maurice Healy, irští odborníci s dlouholetou zkušeností v oblasti péče o lidi s mentálním postižením a chováním náročným na péči.

Dvoudenní kurz Zvládání chování a omezující postupy – model respektující práva klientů zahájila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Záštitu nad šířením metody PBS v Česku drží Anna Šabatová, veřejná ochránkyně
práv v letech 2014–2020.

Fotogalerie ze vzdělávání PBS na jaře 2023