Konference v Senátu o chování náročném na péči

Konference v Senátu o chování náročném na péči

Společně s Výborem pro sociální politiku jsme 2. 3. 2023 v Senátu Parlamentu ČR uspořádali konferenci “O chování náročném na péči – Jak zlepšit systém podpory nejzranitelnější skupiny lidí s mentálním postižením“.

„Lidé s náročným chováním se ocitají ve vysokém riziku nevhodného zacházení, což případ Doroty Šandorové jasně ukázal,“ zahájila včerejší konferenci Miluše Horská, předsedkyně Výbor pro sociální politiku.

Konference přinesla i pohled odborníků ze zahraničí. Osobně se zúčastnil Brian Mc Donald z Irska, specialista na chování lidí s mentálním postižením. Rohit Shankar, britský profesor neuropsychiatrie mluvil o přístupu britské pychiatrie k pacientům s mentálním postižením.

Klára Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, představila vládní skupinu pro tvorbu strategie podpory osob s chováním náročným na péči.

Zbyněk Vočka, vedoucí odboru sociálních věcí Olomoucký kraj, nabídl praktický pohled na to, jak kraj může zajistit dostupnosti péče o osoby s náročným chováním a kde jsou jeho limity.

Manželé Škochovi se s námi podělili o své zkušenosti s tím, jak funguje rodina dítěte s chováním náročným na péči.

Magdalena Thorová, ředitelka Národní ústav pro autismus – Nautis pojmenovala, na co narážejí poskytovatelé sociálních služeb.

Jiří Drahota, ředitel Integračního centra Zahrada, objasnil, jak integrace dětí s náročným chováním probíhá, kdo všechno se na něm podílí a zdůraznil také, že abychom mohli dobře pečovat, je nutné mít stabilní a fobře ohodnocený tým pracovníků.

Michal Panáček, ředitel Mikasa z.s., v případové studii ukázal, že změnou přístupu a orientací na klienta můžeme změnit hodně. Ukázal, jak dobře nastavená podpora mladého muže s těžkým autismem umožnila jeho v integraci do společnosti.

Děkujeme všem.

Tisková zpráva k akci: https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php…