Úvod do metody Podpora pozitivního chování (PBS)

Úvod do metody Podpora pozitivního chování (PBS)

akreditace č. A2023/0228-SP/PC/PP/VP

Dvoudenní vzdělávání 29.–30. 5.  vždy 9.00–17.00.

 • Mezinárodně uznávaná a ověřená metoda založená na porozumění chování lidí s mentálním postižením, na analýze jeho příčin a posouzení sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje.
 • Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, metod komunikace nebo přístupu pečujících osob.
 • Rozvíjí pozitivní chování a umožňuje lidem s mentálním postižením se samostatněji rozhodovat, žít svobodnější a kvalitnější život.
 • Metoda vychází z respektu k základním lidským právům.

Pro koho je workshop určen:

Metodu ocení pečující v sociálních službách i v domácím prostředí, terapeuté, pedagogičtí pracovníci:

 • řídící pracovníci a metodici sociálních služeb pro osoby s postižením,
 • sociální pracovníci, osobní asistenti,
 • behaviorální specialisté a terapeuti osob s poruchou autistického spektra,
 • speciální pedagogové a asistenti speciálních škol.

Na workshopu se naučíte:

 • Základy metody Positive Behaviour Support (PBS) osvědčené v péči o klienty s postižením.
 • Porozumět účinkům a působení metody podpory pozitivního chování.
 • Jak porozumět příčinám chování, které vyžaduje vyšší míru podpory a jak mu efektivně předcházet.
 • Jak nastavit pozitivní model chování úpravou komunikace, prostředí, struktury času, přístupu pečujících osob a dalších aspektů podpory.

Workshop vám přinese základ pro další vzdělávání a rozvíjení znalostí v metodě Podpory pozitivního chování. Dozvíte se i příklady praktických zkušeností z přímé péče, managementu i klinické praxe. Podíváme se také na etické ohledy spojené s omezovacími prostředky a poskytováním služeb.

Workshop je možné využít také jako „ochutnávku“ výcviku v metodě Podpory pozitivního chování (Positive Behaviour Support = PBS), který se bude konat v první polovině roku 2025. Účast na workshopu ale nezavazuje k přihlášení do výcviku, můžete jej absolvovat i samostatně.

Workshop tlumočíme z angličtiny do češtiny.

Kdy, kde, cena:

 • po 29. 5.  9.00–17.00 a út 30. 5. 9.00–17.00 

Kde: Praha, ZŠ pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2

Cena: 4800 Kč – Cena zahrnuje drobné občerstvení během dne. Cena nezahrnuje obědy, ubytování, dopravu. Dopravu a ubytování si zajišťuje každý účastník sám.

Jak se přihlásit

Pro přihlášení na workshop, prosíme, vyplňte krátký formulář.

Kurz je již naplněn! Je možné se přihlásit jako náhradník.

Účastníci obdrží

Potvrzení o absolvování úvodu do metody PBS.

Storno podmínky:

Pokud se nebudete moci workshopu zúčastnit, ale budete mít za sebe náhradníka, pak vaše
místo kdykoli před začátkem workshopu přenecháme vašemu náhradníkovi bez dalších
nákladů či extra poplatků. Pokud se nebudete moci workshopu zúčastnit a nebudete mít svého náhradníka, pak platí storno podmínky uvedené níže.

 1. Pokud zrušíte svoji účast do 28. 4. 2023 včetně – vrátíme vám 100 % částky
 2. Pokud zrušíte svoji účast v termínu 14 dní před konáním akce – vrátíme Vám / vyfakturujeme 70 % částky.
 3. Pokud zrušíte svoji účast v termínu 13 – 3 dny před konáním akce – vrátíme Vám / vyfakturujeme Vám 40% částky.
 4. Pokud zrušíte svoji účast do 3 a méně dnů před konáním akce, nevrátíme Vám / budeme Vám fakturovat 100% částky.

Děkujeme za pochopení.

O lektorovi:

Maurice Healy  je behaviorální terapeut, má více než 37 let zkušeností v oblasti zdravotní a sociální péče o lidi se zdravotním znevýhodněním, působí ale i jako lektor a školitel personálu a je jednou ze čtyř „Advanced Nurse Practitioner“ v oblasti mentálního postižení v Irsku. K podpoře jednotlivců a jejich rodin využívá hodnocení chování a aplikaci praktických přístupů, které mají kořeny v pozitivní podpoře chování. Věnuje se i přednáškové činnosti na mnoha akcích a fórech, která se týkají zdravotního znevýhodnění a chování náročného na péči, na které se specializuje.