Video z Noci důstojnosti

Video z Noci důstojnosti

6. 1. 2023 jsme v rámci Noci důstojnosti uctili památku Doroty Šandorové a připomněli si situaci všech lidí s mentálním postižením, kteří jsou ohroženi nevhodným nastavením českého systému sociálních služeb. Nocí důstojnosti to nekončí. I nadále budeme usilovat o změnu sociálního systému tak, aby všem lidem s mentálním postižením i jejich pečujícím poskytl adekvátní pomoc a podporu.

Sledujte RokDustojnosti.cz