Jak podpořit pozitivní chování u lidí s mentálním postižením – 2denní workshop

Jak podpořit pozitivní chování u lidí s mentálním postižením – 2denní workshop

Co je Podpora pozitivního chování (PBS)

 • Mezinárodně uznávaná a ověřená metoda založená na porozumění chování lidí s mentálním postižením, na analýze jeho příčin a posouzení sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje.
 • Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, metod komunikace nebo přístupu pečujících osob.
 • Rozvíjí pozitivní chování a umožňuje lidem s mentálním postižením se samostatněji rozhodovat, žít svobodnější a kvalitnější život.
 • Metoda vychází z respektu k základním lidským právům.

Pro koho je workshop určen:

Metodu ocení pečující v sociálních službách i v domácím prostředí, terapeuté, pedagogičtí pracovníci:

 • řídící pracovníci a metodici sociálních služeb pro osoby s postižením,
 • sociální pracovníci, osobní asistenti,
 • behaviorální specialisté a terapeuti osob s poruchou autistického spektra,
 • speciální pedagogové a asistenti speciálních škol.

Na workshopu se naučíte:

 • Základy metody Positive Behaviour Support (PBS) osvědčené v péči o klienty s postižením.
 • Porozumět účinkům a působení metody podpory pozitivního chování.
 • Jak porozumět příčinám chování, které vyžaduje vyšší míru podpory a jak mu efektivně předcházet.
 • Jak nastavit pozitivní model chování úpravou komunikace, prostředí, struktury času, přístupu pečujících osob a dalších aspektů podpory.

Workshop vám přinese základ pro další vzdělávání a rozvíjení znalostí v metodě Podpory pozitivního chování. Dozvíte se i příklady praktických zkušeností z přímé péče, managementu i klinické praxe. Podíváme se také na etické ohledy spojené s omezovacími prostředky a poskytováním služeb.

Workshop je možné využít také jako „ochutnávku“ výcviku v metodě Podpory pozitivního chování (Positive Behaviour Support = PBS), který se bude konat v první polovině roku 2023. Účast na workshopu ale nezavazuje k přihlášení do výcviku, můžete jej absolvovat i samostatně

Účastníci obdrží

Potvrzení o absolvování úvodu do metody PBS. V závěru setkání se budete moci předběžně přihlásit na výcvik pro odborníky v metodě PBS, který se bude konat v roce 2023.

O lektorovi:

Brian McDonald je vedoucí klinické terapie, trenér a lektor s třicetiletou praxí na poli management chování náročného na péči v oblasti služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Má bohaté zkušenosti v posuzování a rozvíjení vhodných intervencí, zvládání stresových situací, školení zaměstnanců, konzultací, supervizí, vývoji metodických postupů a auditů. Dlouhá léta pracoval jako specialista podpory pozitivního chování v organizaci Ability West. V současnosti působí jako soukromý lektor a konzultant. Žije v západoirském Gallway.

Kdy, kde, cena:

 • út 21. 6.  9.00–17.00 a st 22. 6. 9.00–17.00 

Kde: Praha, ZŠ pro žáky s poruchami zraku, (nám. Míru 19, Praha 2)

Cena: 4200 Kč (Cena zahrnuje drobné občerstvení během dne. Cena nezahrnuje obědy, ubytování, dopravu. Dopravu a ubytování si zajišťuje každý účastník sám.)

Storno podmínky workshopu v PDF.

Jak se přihlásit

Pro přihlášení na workshop, prosíme, vyplňte krátký formulář.

Workshop tlumočíme z angličtiny do češtiny.