Metodu Podpory pozitivního chování začíná využívat 20 českých odborníků v sociálních službách

Metodu Podpory pozitivního chování začíná využívat 20 českých odborníků v sociálních službách

Tisková zpráva, 9. 11. 2021. Dvacet odborníků českých sociálních služeb dnes dokončilo historicky první český akreditovaný výcvik v metodě Positive Behaviour Support (PBS). Ta poskytuje ucelený systém nastavení podpory lidem s mentálním postižením tak, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita jejich života, a předešlo se projevům chování náročného na péči. Metoda využívaná v sociálních službách v západních zemích vychází z respektu k lidským právům a učí porozumět potřebám lidí, kteří kvůli svému mentálnímu hendikepu běžným způsobem nekomunikují. V ČR ji šíří organizace Děti úplňku, která ve spolupráci se zkušeným irským lektorem.

Záštitu nad šířením metody PBS v Česku převzala paní Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv v letech 2014–2020.

Odborníci, nejčastěji sociální pracovníci či metodici sociálních služeb, se v něm učí na základě objektivních zjištění předcházet situacím, které vyvolávají u člověka s postižením chování náročné na péči (například záchvaty, projevy agrese, autoagrese apod.), provést detailní analýzu a navrhnout podporu, která stoprocentně respektuje lidská práva. 

Zahraniční praxe ukázala, že PBS dokáže výrazně zlepšit kvalitu života lidí s postižením a předcházet nežádoucím omezováním jejich práv formou fyzických či farmakologických restrikcí. Nastavuje sociální službu a péči tak, jak to potřebuje klient, nikoli naopak.

“K lidem s mentálním postižením a s chováním náročným na péči jsme dlouho přistupovali způsobem, který nebyl příliš etický a ani užitečný, jako je například fyzické omezování, kdy člověku bráníte chovat se určitým způsobem. To ale není dobrý způsob. Ti lidé jsou velmi zranitelní,” uvádí Brian McDonald, irský expert  s 30letou praxí v oblasti managementu chování u lidí s postižením a hlavní lektor výcviku PBS v Česku.

“Řada sociálních pracovníků u nás má již dnes velké zkušenosti v nastavení péče a managementem chování u lidí s mentálním postižením nebo autismem a prvky PBS ve své práci vlastně používá. Dosud ale neexistoval ucelený výcvik zaměřený na tuto oblast. Naším cílem je poskytnout takové vzdělání lidem v přímé péči, zasadit jejich zkušenosti do pevného hodnotového rámce lidských práv a předat jim systém praktických dovedností, jak péči nastavit. Zkrátka vytvořit vzájemně propojenou komunitu, které bude na kvalitě života lidí s postižením záležet a budou o ní společně přemýšlet,” uvádí Veronika Žáčková, výkonná ředitelka Dětí úplňku.

PBS se zaměřuje se na zlepšování kvality života klientů, nikoli na vysokou náročnost  chování. Ptá se, co klienta mohlo přivést do situace, kdy se toto chování projevuje, nebo co nám tím chce sdělit. Úkolem PBS specialisty je zkoušet i drobné změny a úpravy prostředí, aby klienta podpořil, naslouchal mu, vnímal a reflektoval jeho vhodnější projevy, kterými dává najevo své potřeby, aby nemusel své potřeby vymáhat chováním náročným na péči (dříve označováno jako problémové).

“Není to snadné, o tom není pochyb, většinou skončíte v jistém konfliktu se systémem, protože po systému často žádáte, aby se věci dělali jinak. Chování náročné na péči je často zapříčiněno tím, že člověk nějak nepasuje do systému nebo organizace, která o něj pečuje,” dodává Brian Mc Donald.

Přečtěte si více o metodě PBS a o výcviku.