První výsledky mapování nedostatku služeb pro lidi s autismem

První výsledky mapování nedostatku služeb pro lidi s autismem

Mapujeme nedostatek služeb pro osoby s poruchou autistického spektra, kteří potřebují vysokou míru podpory (PAS+).

Touto aktivitou navazujeme na naši Mapu autismu.

S mapováním nedostatku služeb jsme začali v Ústeckém kraji, a to ve spolupráci s místními rodiči.

Výsledek je neradostný

Podle Mapy autismu žije v kraji téměř tři sta lidí s PAS+, tedy pobírají příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni. Kraj jim však v současné době nabízí pouze dvanáct volných míst v sociálních službách, většinou ve stacionářích a domovech pro osoby se zdravotním postižením. Odlehčovací služby nejsou k dispozici žádné.

O tristní situaci jsme jednali s vedoucí odboru sociálních věcí kraje Petrou Lafkovou.

Na základě naší iniciativy a předání výsledků pak pí Lafková přizvala místní rodiče do pracovních skupin pro tvorbu střednědobého plánu služeb, který by měl nastavit další plán rozvoje.

Podobnou aktivitu plánujeme také v dalších krajích.

Věříme, že naše úsilí povede k rozšíření nabídky podpory pro lidi s poruchou autistického spektra, kteří potřebují vysokou míru podpory.

Zdroj mapy: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ustecky_kraj.svg