Otevřený dopis MŠMT a krajům: všechny děti potřebují chodit do školy

Otevřený dopis MŠMT a krajům: všechny děti potřebují chodit do školy

Aktualizace ze 7. 5. – odpovědi na otevřený dopis.

V pondělí 3. 5. přišla odpověď z MŠMT na otevřený dopis. Z této odpovědi vyplývá, že MŠMT si je vědomo, že stávající způsob testování není zcela vhodný pro všechny skupiny žáků. Ministerstvo školství jedná s MZČR o používání neinvazivních RT-PCR testů a usiluje o jejich rychlé nasazení do škol – tedy testů kterými by se testovalo jen jedenkrát týdně a kterými je možné testovat nejen odběrem z nosohltanu, ale také ze slin. MŠMT bude usilovat o co nejrychlejší těchto testů do škol a školských zařízení.

Za reakce na otevřený dopis děkujeme také zástupcům Zlínského a Středočeského kraje. Děkujeme jim za vstřícnost a pochopení dětí, pro které testování stěrem z nosu může znamenat komplikace.
👍 Zlínský kraj – každá obec s rozšířenou působností ve Zlínském kraji obdrží antigenní testy ze slin pro účely testování dětí s intelektuálním znevýhodněním.
👍 Středočeský kraj oslovil ředitele všech speciálních škol v kraji a u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zvolili slinné „cucací” PCR testy. Rada kraje schválila uvolnění finančních prostředků do konce školního roku a od tohoto týdne probíhá testování PCR testy. Také spolu se zástupci hl. města Prahy vyzvali vládu k přehodnocení způsobu testování ve školách.

👍 Také oceňujeme aktivitu Královéhradeckého kraj, který ze svých zásob vyčlenil 520 sad slinných testů a rozvezl je do vybraných mateřských a základních škol.

——————————————-

Vyzýváme MŠMT a kraje, aby zajistily alternativu testování, která by umožnila dětem s intelektuálním znevýhodněním nebo neurovývojovým postižením se vzdělávat prezenčně, v prostředí školy.

Dne 14. 4. jsme odeslali otevřený dopis:

Vážený pane ministře,
vážení zástupci krajů ČR,
obracíme se na vás otevřeným dopisem.

Velmi si vážíme částečného otevření škol i toho, že do první vlny otevření byly zahrnuty i školy zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona, tzv. školy speciální. Zcela respektujeme zavedená opatření proti šíření onemocnění covid-19.

Bohužel v nyní nastaveném režimu testování jsou z povinné školní docházky vylučovány děti, které kvůli svému intelektuálnímu znevýhodnění nebo neurovývojovému postižení (porucha autistického spektra) nejsou schopné absolvovat test stěrem z nosu nebo pro které se vzhledem k míře jejich znevýhodnění podstoupení testu v prostředí školy stává neúměrně stresující záležitostí. Toto vyloučení může být pro děti s intelektuálním znevýhodněním i pro jejich rodiče velmi zatěžující a poškozující, protože škola dětem poskytuje vzdělání a komplexní podporu, kterou není možné dlouhodobě alternovat v domácím prostředí.
Jsme přesvědčeni, že takový dopad na základní právo dítěte na vzdělání není ospravedlnitelný.

Vyzýváme MŠMT a všechny kraje ČR, aby zajistily alternativu testování, která by umožnila dětem s intelektuálním znevýhodněním nebo neurovývojovým postižením se vzdělávat prezenčně, v prostředí školy.

za Děti úplňku Veronika Žáčková,
výkonná ředitelka

za Alianci pro individualizovanou podporu Agáta Jankovská,
výkonná ředitelka

za Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková,
předsedkyně