Dobrá zpráva k návrhu změny zákona o příspěvku na pořízení automobilu

Dobrá zpráva k návrhu změny zákona o příspěvku na pořízení automobilu

Dne 28. 4. prošel v Senátu pozměňovací návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Věříme, že jej schválí také Poslanecká sněmovna.

Přečtěte si aktualizaci z 24. 5. 2021

Senátoři schválili společný návrh senátorů Šárky Jelínkové, Miluše Horské, Anny Hubáčkové a Lumíra Kantora s formulací, na které jsme se aktivně podíleli spolu s organizací Mikasa: “c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy chování náročného na péči”.

Poprvé se tak v legislativě objevuje pojem “chování náročné na péči”! Ten zahrnuje široké spektrum projevů, které mohou být překážkou v cestování veřejnou dopravou a jde o dosud nejpřesnější definici potřebnosti tohoto druhu.

Senát tak vyjádřil porozumění a podporu pečujícím rodinám a lidem s chováním náročný na péči. Také tím jasně deklaroval, jak důležité je spravedlivé nastavení podpory pro lidi s neurovývojovým postižením. Pro některé z nich je totiž možnost vlastní přepravy klíčovou podmínkou pro to, aby se mohli oni sami i jejich rodiny zapojit do běžného života a aby zvládli obstarat každodenní potřeby.

Záznam ze schůze Senátu si můžete přečíst či poslechnout zde.

Pozměňovací návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením podpořený Senátem nyní putuje do Poslanecké Sněmovny ke schválení. Věříme, že se tak stane.

Jsme připraveni se dále aktivně podílet spolu se zapojenými odborníky na zpřesnění definice a metodickém zpracování pojmu “chování náročné na péči”, aby bylo možné nárok spravedlivě posoudit.

Pevně věříme, že metodické ukotvení pojmu “chování náročného na péči”, jej umožní využívat i pro další legislativní normy.

Zajímá vás znění původní formulace v návrhu na zákona č. 329/2011 Sb? Přečtěte si článek, z ledna 2021, kde najdete původní definici a také vysvětlení, v čem byla problematická.