webinář Jak podpořit pozitivní chování u lidí s mentálním postižením, pátek 19. února

webinář Jak podpořit pozitivní chování u lidí s mentálním postižením, pátek 19. února

Online seminář v pátek 19. 2. 2021 9.00–17.00 s hodinovou pauzou na oběd (12.30–13.30) s irským lektorem Brianem Mc Donaldem a s tlumočením do češtiny.

Záznam webináře budete mít k dispozici ještě dva týdny po jeho skončení.

Registrace:

Na webinář se přihlašte přes online formulář. Prosíme, registrujte se nejpozději do 18. 2. (včetně). Děkujeme.

Cena:

1200 Kč (pro neformální/rodinné pečující 900 Kč)

Na webináři se naučíte:

 • Základy metody metody podpory pozitivního chování
 • Porozumět účinkům a působení metody podpory pozitivního chování.
 • Porozumět příčinám chování, které vyžaduje vyšší míru podpory.

Webinář vám přinese základ pro další vzdělávání a rozvíjení znalostí v metodě Podpory pozitivního chování. Dozvíte se i příklady praktických zkušeností z přímé péče, managementu i klinické praxe. Podíváme se také na etické ohledy spojené s omezovacími prostředky a poskytováním služeb.

Pro koho je webinář určený:

Metodu ocení:

 • řídící pracovníci a metodici sociálních služeb pro osoby s postižením,
 • sociální pracovníci, osobní asistenti,
 • behaviorální specialisté a terapeuti osob s poruchou autistického spektra,
 • speciální pedagogové a asistenti speciálních škol,
 • dlouhodobě pečující o členy rodiny s mentálním postižením.
Brian McDonald krátce o metodě Podpory pozitivního chování

Co je Podpora pozitivního chování

 • Mezinárodně uznávaná a ověřená metoda založená na porozumění chování lidí s mentálním postižením, na analýze jeho příčin a posouzení sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje.
 • Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, metod komunikace nebo přístupu pečujících osob.
 • Rozvíjí pozitivní chování a umožňuje lidem s mentálním postižením se samostatněji rozhodovat, žít svobodnější a kvalitnější život.
 • Metoda je založena na souladu s lidskými právy, opírá se o úmluvu a respekt ke zdravotnímu postižení.

Chcete se stát odborníkem v metodě podpory pozitivního chování?

Na webinář se základy metody navazuje intenzivní výcvik odborníků v metodě Podpora pozitivního chování (PBS) v České republice.

Výcvik bude probíhat ve třech 4denních blocích v květnu, červnu a září a bude tlumočen do češtiny.

Více informaci a přihlašování do výcviku můžete očekávat od začátku února.

Vstup a přihlášení do webináře

Webinář se uskuteční prostřednictvím platformy ZOOM (formát videokonference). Doporučujeme si předem stáhnout a nainstalovat do vašeho zařízení aplikaci (je také možné se přihlásit i ve webovém prohlížeči). Aplikaci si můžete stáhnout na tomto odkazu: https://zoom.us/download. Pro online webinář potřebujete: Zoom Client for Meetings.

Pokud budete potřebovat pomoci s nastavením Zoomu, budeme vám k dispozici v den konání akce od 8.30 na telefonu 777 611 055 (Veronika Žáčková) nebo v chatu přímo v Zoomu.

Harmonogram

8.30–9.00 přihlášování do Zoomu
9.00–12.30 dopolední blok
12.30–13.30 obědová pauza
13.30–17.00 odpolední blok

Potřebujete více informací?

Napište Lucii Mráčkové na lucie.mrackova@detiuplnku.cz

O lektorovi:

Brian Mc Donald je vedoucí klinické terapie, trenér a lektor s třicetiletou praxí na poli management chování náročného na péči v oblasti služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Má bohaté zkušenosti v posuzování a rozvíjení vhodných intervencí, zvládání stresových situací, školení zaměstnanců, konzultací, supervizí, vývoji metodických postupů a auditů. Dlouhá léta pracoval jako specialista podpory pozitivního chování v organizaci Ability West. V současnosti působí jako soukromý lektor a konzultant. Žije v západoirském Gallway.

Více o Brianovi Mc Donald