Mám radost a přitom pomáhám: Jak se Homesharing šíří Českem

Mám radost a přitom pomáhám: Jak se Homesharing šíří Českem

Kdybychom tuhle podporu měli, když byly Denisce tři roky, možná by nám to zachránilo manželství,“ říká o Homesharingu Monika Ťuláková.

Věta, kterou na závěr nového videa našeho dokuseriálu pronáší paní Ťuláková, v mrazivé zkratce vystihuje to podstatné: rodiny pečující o děti s vážným zdravotním postižením čelí takové míře zátěže, která často rozvrací jejich život a rodinné vztahy. A stávající systém sociální podpory jim nedokáže ulevit v dostatečné míře.

Monika Ťuláková, která má sama sluchové postižení, vychovává třináctiletou dceru, která neslyší a k tomu má epilepsii, mentální postižení a autismus. Denisa není nesoběstačná ani v základních věcech a matka se jí musí věnovat takřka nepřetržitě.

Onu kýženou podporu a úlevu do jejího života přinesl Homesharing. Díky němu paní Ťuláková a její dcera získaly svou hostitelku Kateřinu Klugovou, která si po absolvování nezbytného školení pravidelně ve svém volném čase bere Denisu k sobě domů a věnuje se jí. „Je ideální, když vás něco baví a zároveň tím hodně pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje,“ říká hostitelka, povoláním kontrolorka v leasingové společnosti.

O Homesharingu a jeho přínosech jsme již natáčeli, novinkou aktuálního dílu je, že inovativní služba přenesená do českého prostředí z Irska, kde funguje už přes třicet let, pokročila z úvodní fáze.

Po pilotní fázi projektu nyní dokončujeme – společně s Rodinným Integrační Centrem v Pardubicích – detailní metodiku, na jejímž základě by se měl Homesharing od roku 2021 šířit mezi další zájemce z řad organizací napříč Českou republikou. A to díky díky podpoře nadačního fondu Abakus, dříve Nadační fond Avast.

Cílem je, aby tato forma podpory rodin s postižením získala standardizovaná pravidla a právní ukotvení v systému. A aby pečující rodiče měli čas si vydechnout, věnovat se svým dalším dětem, sami sobě a odpočinku.

Věříme, že se přidají i další organizace a hostitelé.

Budeme rádi za sdílení tohoto videa.

  • Sdílejte organizacím, o kterých si myslíte, že by se chtěli do Homesharingu zapojit.
  • Sdílejte rodinám, které pečují.
  • Sdílejte úřadům, aby Homesharing znali a byli otevření k jeho ukotvení v systému.
  • Sdílejte všem dobrých srdcím budoucích hostitelů, která někde čekají na další děti.

Děkujeme.

Za podporu projektu Homesharing děkujeme

Generální partner:

Nadační fond Abakus

Partneři:

loga partneru Homesharingu: Adastra, mhmp, mpsv, Stredocesky kraj
Logo Lumos - oprava překlepu "zajsitil" na zajistil.