Mapa autismu vyhrála v soutěži Společně otevíráme data

Mapa autismu vyhrála v soutěži Společně otevíráme data

Mapu autismu vyhrála v soutěži Nadace OSF Společně otevíráme data 2020 v kategorii zdraví.

Komise ocenila mimo jiné dobrý záměr, přehledný způsob prezentace a náš způsob práce s daty. Naším záměrem bylo, aby se s daty o počtu lidí s PAS dalo jednoduše a dobře pracovat, a to zejména při plánování sociálních a zdravotních služeb.

Věříme, že data uvedená v Mapě autismu pomohou krajům v lepším plánování sociálních služeb a tolik potřebné podpory a péče pro lidi s PAS.

Věříme, že Mapa autismu bude inspirací pro další organizace k otevírání dat.

Jaká byla cesta k otevření dat Mapy autismu?

Odpovídá Agáta Jankovská, neúnavná dobyvatelka dat: “Cesta k nim nebyla vůbec jednoduchá. Od chvíle – kdy Děti úplňku dospěly k poznání, že jedním z hlavních důvodů, proč pro lidi s autismem nejsou služby dostupné, je to, že nikdo neví, kolik jich je – uplynuly více než dva roky. A téměř rok trvalo data získat.

Během toho roku jsme zažili celou řadu poměrně absurdních momentů. Od tvrzení, že žádná z institucí, která by data měla mít (ÚZIS, ÚP), je nemá, případně neposkytne, a to ani na podnět vládní pracovní skupiny, až po poněkud frustrující zjištění, že data v těchto státních registrech jsou zatížena takovým množstvím chyb na vstupech, že bylo v jednu chvíli sporné, zda vůbec má smysl o ně žádat.

Až v okamžiku, kdy jsme s pomocí programátorů naformulovali dotaz tak, že respektoval způsob vedení databáze ČSSZ, jsme se začali posouvat k cíli.

Tedy velké díky LPS za to, že převedla data do takové podoby, se kterými pak už bylo možné pracovat a zveřejnit je v podobě, kterou znáte.”

Přečtěte si článek na Lupa.cz