“Umírám strachy, co bude, když umřu.” – Zařaďte pětku!

“Umírám strachy, co bude, když umřu.”  – Zařaďte pětku!

Marta Borowiecová již 27 let pomáhá svému synovi Martinovi žít s následky nehody školního autobusu. Jedinou alternativou by pro Martina byl pobyt v ústavním zařízení. 🙁

Proto společně s Asistence vyzýváme Poslaneckou sněmovnu ČR: 👉 “Zařaďte pětku!”

Více o Výzvě Poslanecké sněmovně ČR:

Chceme individualizovaný, pátý stupeň příspěvku na péči pro lidi s postižením Všichni lidé s postižením by měli mít možnost využívat podporu druhých osob v takovém rozsahu, aby mohli svobodně žít. Aktuální novela zákona o sociálních službách neobsahuje návrhy, které by k tomuto stavu vedly, konkrétně nemění systém příspěvku na péči. Tato sociální dávka má sloužit k tomu, aby si za ní lidé s postižením zakoupili potřebnou podporu. Nejvyšší příspěvek na péči v současnosti postačuje maximálně na 6 hodin osobní asistence denně. Řada lidí s postižením ji však potřebuje ve větším rozsahu. Stávající systém těmto lidem nabízí jediné řešení, a tím je odchod do velkokapacitních zařízení ústavního typu.

Proto vyzýváme Poslaneckou sněmovnu ČR, aby doplnila škálu příspěvku na péči o pátý, individualizovaný stupeň. Příspěvek v pátém stupni by pokrýval potřebu podpory lidem, kterým stávající výše příspěvku na péči nestačí.

Podpoře výzvu na patystupen.cz

Děkujeme