online workshop Jak podpořit pozitivní chování u lidí s mentálním postižením

online workshop Jak podpořit pozitivní chování u lidí s mentálním postižením

Čtvrtek 22. 10. 2020 9.00–17.00 s hodinovou pauzou na oběd (12.30–13.30) s tlumočením do češtiny.

Záznam workshopu budete mít k dispozici ještě dva týdny po jeho skončení.

Registrace:

Na workshop se přihlašte přes online formulář

Cena:

950 Kč pro rodinné pečující možno domluvit slevu

Na workshopu se naučíte:

 • Porozumět účinkům a působení Metody podpory pozitivního chování. 
 • Porozumět příčinám chování, které vyžaduje vyšší míru podpory.
 • Používat management chování, založený na etických principech a zaměřený na potřeby člověka v rozličných situacích. 
 • Porozumět vztahu mezi Podporou pozitivního chování a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.
 • Podíváme se také na etické ohledy spojené s omezovacími prostředky a poskytováním služeb.

Workshop vám přinese kvalitní základy pro další vzdělávání a rozvíjení znalostí v metodě Podpory pozitivního chování. Dozvíte se praktické zkušenosti z přímé péče, managementu i klinické praxe. Odnesete si konkrétní jednoduché, snadno přístupné a aplikovatelné postupy – v souladu s tím, že přístup založený na potřebách konkrétního člověka je cestou k podpůrnému prostředí, které zlepšuje kvalitu života všech zúčastněných.

Pro koho jsou workshopy určené:

Metodu ocení pečující v sociálních službách i v domácím prostředí, terapeuté, pedagogičtí pracovníci:

 • řídící pracovníci a metodici sociálních služeb pro osoby s postižením,
 • sociální pracovníci, osobní asistenti,
 • behaviorální specialisté a terapeuti osob s poruchou autistického spektra,
 • speciální pedagogové a asistenti speciálních škol,
 • dlouhodobě pečující o členy rodiny s mentálním postižením.
Brian McDonald krátce o metodě Podpory pozitivního chování

Co je Podpora pozitivního chování

 • Mezinárodně uznávaná a ověřená metoda založená na porozumění chování lidí s mentálním postižením, na analýze jeho příčin a posouzení sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje.
 • Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, metod komunikace nebo přístupu pečujících osob.
 • Rozvíjí pozitivní chování a umožňuje lidem s mentálním postižením se samostatněji rozhodovat, žít svobodnější a kvalitnější život.

Potřebujete více informací?

Napište Veronice Žáčkové na veronika@detiuplnku.cz

O lektorovi:

Brian McDonald je vedoucí klinické terapie, trenér a lektor s třicetiletou praxí na poli management chování náročného na péči v oblasti služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Má bohaté zkušenosti v posuzování a rozvíjení vhodných intervencí, zvládání stresových situací, školení zaměstnanců, konzultací, supervizí, vývoji metodických postupů a auditů. Dlouhá léta pracoval jako specialista podpory pozitivního chování v organizaci Ability West. V současnosti působí jako soukromý lektor a konzultant. Žije v západoirském Gallway.