Podpora rodin s PAS – jak na finance v době koronaviru II.

Podpora rodin s PAS – jak na finance v době koronaviru II.

Třetí část souhrnných informací vám pomůže, pokud jste se ocitli ve finanční tísni či potřebujete finanční podporu. Najdete tu krátký seznam možností pro odložení či odpuštění životních plateb.

V první části Podpory rodin s PAS jsme vám přinesli seznam linek a organizací, kam se můžete obracet o pomoc.

V druhé části Podpory rodin s PAS jsme vám přinesli rady, jak na žádosti o ošetřovné a informace o peněžních úlevách.

PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI: 800 722 722, poradna@financnitisen.cz

 • nezávislý, objektivní rozbor finanční situace 
 • každý pracovní den

Linka dluhové a finanční pomoci ČLOVĚK V TÍSNI: 774 392 950

 • problémy s dluhy, exekucemi; kontakt s úřady a jinými subjekty státní správy; shánění přijatelného bydlení či zaměstnání;
 • předškolní příprava dítěte; doučování dítěte
 • aby dítě mělo možnost trávit smysluplně svůj volný čas
 • po–pá 8.00–18.00

Pomoc v hmotné nouzi (Úřad práce, MPSV)

Příspěvek na živobytí: příspěvek řeší nedostatečný příjem osoby/osob. Částka na příspěvek se např. může zvýšit, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na příslušnou oblast (stravování atd.)

Doplatek na bydlení: nárokuje vlastník bytu nebo jiná osoba, která byt užívá. Podmínkou nároku je získání nároku na příspěvek na živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v těchto případech:

 • pokud není možné obdržet podporu v hmotné nouzi a hrozí vážná újma na zdraví
 • pokud nastala vážná mimořádná událost (např. i virová epidemie)
 • pokud nemáte dostatek finančních prostředků na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (týká se často poplatků); na pořízení či opravy nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby; na úhradu odůvodněných nákladů na vzdělání či zájmovou činnost dětí
 • pokud díky nedostatku finančních prostředků nemůžete řešit svoji současnou situaci (např. propuštění z výkonu trestu, ukončení léčby, propuštění ze zařízení pro ochrannou výchovu a další).

Životní a existenční minimum:

 • Životní minimum se poskytuje v částce 3860 Kč za měsíc pro jednotlivce, existenční minimum v částce 2490 Kč za měsíc a nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení.
 • Žádosti se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana. Případné dotazy můžete směřovat na telefonní linku 800 779 900 či na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz.

Rozcestník důležitých formulářů pro žádosti v hmotné nouzi od MPSV.
oblast dávek
oblast zaměstnanosti
Zdroj Úřad vlády a MPSV

Odložení či odpuštění různých typů životních plateb

Dalšími možnostmi pro získání finanční podpory je odložení či odpuštění různých typů životních plateb. Více informací a návody jak žádat najdete v podmínkách jednotlivých bank, organizací či institucí.

Souhrnné informace poskytuje mnoho finančních poraden a zdrojů, my vám předkládáme alespoň pár z nich:
Odložení či odpuštění životních platebzdroj peníze.cz
Odklad splátek hypotékzdroj hypoasistent.cz
Odklad splátek hypotékzdroj E15.cz