Podpora rodin s PAS – jak na finance v době koronaviru I.

Podpora rodin s PAS – jak na finance v době koronaviru I.

Druhá část souhrnných informací vám pomůže v žádostech o ošetřovné a informuje o různých peněžních úlevách.

V první části Podpory rodin s PAS jsme vám přinesli seznam linek a organizací, kam se můžete obracet o pomoc.

Co tu najdete:

 • možnosti, jak žádat o ošetřovné z pozice zaměstnance, OSVČ, DPP a DPČ a
 • finanční úlevy pro OSVČ
 • informace jakým způsobem žádat, jaké žádosti kde vyplňovat, komu je zaslat apod.

Připravujeme: 3. díl s informacemi o pro mimořádné okamžité pomoc a dalších dávkách.

Ošetřovné – zaměstnanec, OSVČ, DPP, DPČ

 • nárok rodičů na ošetřovné je po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované
 • nárok rodičů je u dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu.
 • Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti
 • je vypláceno rodičiům, kteří jsou zaměstnanci (je prováděno přes MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), OSVČ (je prováděno přes MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a také je v požadavích pracovně-právní vztah DPP a DPČ (je prováděno přes MPSV, čeká se na kompletní schválení zákona)
 • je vypláceno za každý uplynulý kalendářní měsíc, kdy jste podali žádost

Postup uplatnění žádosti o ošetřovné pro zaměstnance

Jak si vypočítat ošetřovné pro zaměstnance

Postup uplatnění žádosti o ošetřovné (dotace) pro OSVČ (jako hlavní činnost)

 • ošetřovné je určeno pro OSVČ na hlavní činnost, která nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě nebo závislou osobu
 • OSVČ má nárok na 424 Kč za každý den péče o dítě do 13 let či hendikepovaného max. do 26 let (po dobu, co v kontextu s pandemií koronaviru platí karanténa); v plné výši náhrady tedy 8 480 Kč (12. – 31. března)
 • finanční náhrada se vyplácí zpětně, tedy za uplynulý kalendářní měsíc.
 • finanční náhradu lze nyní žádat aktuálně POUZE za kalendářní měsíc březen 2020, resp. od 12. března 2020
 • žádost za březen je třeba podat nejpozději 30. dubna 2020!
 • ošetřovné pro OSVČ je v roce 2020 osvobozena od daně z příjmu

Jak podat žádost

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20
 • e-mailem, jehož přílohou bude tento vyplněný formulář (stačí zadat aktuální IČ a formulář se předvyplní z části sám) opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena „fpmpo20“

 • k žádosti nezapomeňte přiložit potvrzení ze školy nebo jiného zařízení, že je zavřeno

Výpočet ošetřovného na kurzy.cz

Postup uplatnění žádosti o ošetřovné pro DPP a DPČ

 • postup shrnuje Česká správa sociálního zabezpečení
 • ošetřovné je navrhováno uplatňovat ve výši 80 % denního vyměřovacího základu (do 31.3. dle původního znění ve výši 60 % denního vyměřovacího základu)
 • DPP či DPČ musela být uzavřena před 11. 3. 2020 a je nutné, aby bylo odvedeno pojistné za měsíc, ve kterém vznikla potřeba péče

OSVČ – úlevy v době epidemie koronaviru

shrnuje Ministrestvo práce a sociálních věcí

Podání přehledů za rok 2019

 • možnost podat Přiznání k dani z příjmu bez sankcí až do 1. 7. 202
 • možnost podat přehledy na zdravotní a sociální pojištěníbez sankcí až do 3. 8. 2020

Odpuštění plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

 • pro oba dva druhy pojištění není nutné platit zálohy za březen až srpen 2020
 • v ročním vyúčtování se tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám za půl roku (březen – srpen). Pokud platíte však větší než minimální zálohy, doporučujeme platit stále částku rozdílu mezi minimální zálohou a vaší zálohou.
 • bližší informace o odpuštění plateb OSVČ povinného důchodového pojištění
 • bližší informace o odpuštění plateb OSVČ na zdravotní pojištění jednotlivých ZP: VZP, OZP, ZPMV, RBP, ZPŠ

Příspěvek (kompenzační bonus) ve výši 25 000 Kč

kompenzační bonus je poskytován pouze v případě, pokud nemůžete zcela nebo částečně vykonávat svoji podnikatelskou činnost nad míru obvyklou, a to zejména z těchto důvodů:

 • nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz
 • karanténa vaše nebo vašeho zaměstnance
 • péče o dítě (vy pečujete, nebo váš zaměstnanec pečuje)
 • omezení poptávky pro výrobcích, službách nebo jiných výstupech vašeho podnikání
 • omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb, které k podnikání potřebujete

Jak uplatnit kompenzační bonus:

žádost podejte:

 • e-mailem, naskenovanou žádost (vlastnoručně podepsána) pošlete na e-mail podatelny vašeho finančního úřadu
 • prostřednictvím datové schránky vašeho finančního úřadu
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu, kterou vám při vyplňování nabídne online formulář (dle vašeho bydliště)
 • všechny kontakty přímo na váš finanční úřad vám nabídne interaktivní online formulář

Zdroje: MPSV, Vysvětlovník