Projekt “Nebýt na to sami”

Děti úplňku byli partnery projektu “Nebýt na to sami”.

Proč projekt vznikl:

V ČR neexistují vhodné služby pro lidi s autismem s náročným chováním (PAS+) a péče o ně tak mnohdy zůstává zcela na jejich rodinách.

Podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením lidé se zdravotním postižením (tedy včetně lidí s PAS+) nesmějí být „nuceni žít ve specifickém prostředí“ a mají mít zajištěn „přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci“.

Na tuto situaci reaguje projekt s cílem:

  • Navrhnout design podpory pro 3 konkrétní osoby s autismem s problémovým chováním a jejich pečující rodiny.
  • Navrhnout systémové změny pro vznik a fungování služeb pro osoby s autismem s problémovým chováním a rodiny o ně pečující.

Projekt byl realizován 1. 9. 2018 – 29. 2. 2020. Realizátorem je TUDYTAM z. s. Partnery projektu NAUTIS, z. ú., Naděje pro děti úplňku, z. s.

Výstupy projektu

Výstupem projektu jsou analýzy, návrhy konkrétních řešení i systémových změn, doporučení a informace pro kraje a obce s rozšířenou působností: Výstupy projektu “Nebýt na to sami” a materiály ke stažení.

Přečtěte si dokument: Limity a možnosti podpory v komunitě pro lidi s poruchou autistického spektra a chováním náročným na podporu

Nebýt na to sami