Světový den porozumění autismu – myslíme na vás

Světový den porozumění autismu – myslíme na vás

💙 Dnes 2. 4. je Světový den porozumění autismu a začíná měsíc autismu.

Chtěli jsme se s vámi potkat osobně v komunitním centru Zahrada. Kvůli pandemii Covid-19 to není bohužel možné. Rozhodli jsme se tedy setkat se s vámi alespoň virtuálně skrze krátkou zdravici, kterou jsme pro vás natočili.

Zveme vás tedy do našich domovů a provizorních kanceláří, abychom vás pozdravili, potěšili a povzbudili.

.

.

Myslíme na vás ale každý den. Současný nouzový stav totiž problémy lidí s autismem obnažuje a zostřuje. Máme výsledky prvního šetření, které odhalilo nedostatek zdravotně-sociální péče a problémy s rouškami. A díky projektu zaměřujícího se na individualizovanou podporu pro osoby s zdravotním a mentálním postižením, také provádíme výzkum v rodinách a organizacích, které pečují o osoby s jinými postiženími.

Děláme a budeme dělat všechno pro to, aby asistenční, odlehčovací a pobytové služby byly kvalitní a dostupné všem, kteří je potřebují. Klientům všech postižení, i těm náročným na péči.

Až se toto podaří, bude to ten nejlepší dárek ke Světovému dni porozumění autismu.