Děti úplňku v pořadu Klíč České televize

Děti úplňku v pořadu Klíč České televize

Česká televize v lednu 2019 uvedla krátký dokument o našem spolku Nadějte pro Děti úplňku v rámci pořadu Klíč. Popisuje, co spolek dělá a jak se mu od doby odvysílání dokumentu Děti úplňku daří. Podívejte se přímo na webu ČT!

 

Anotace České televize

V Klíči se prostřednictvím vyprávění manželů Petra a Petry Třešňákových vrátíme k filmu Děti úplňku. Zeptáme se, jak reagovala veřejnost po jeho odvysílání a zda se něco změnilo v rodinách dětí s těžkou formou autismu, které byly ve filmu představeny. Spolek Naděje pro děti úplňku představí svoji analýzu dostupnosti služeb pro lidi s poruchami autistického spektra v ČR ve srovnání s Evropou a seznámí nás se svým návrhem změny systému sociálních služeb pro lidi s PAS, který vychází ze zmíněné analýzy. Navštívíme další rodiny dětí s nízkofunkčním autismem, budou vyprávět o chybějící podpoře dětem i jejich rodinám, bez které se dostávají do společenské izolace. Ale také představíme nový projekt tzv. Homesharing – sdílená péče. Spřátelené rodiny dobrovolně sdílejí péči o děti s autismem s jejich rodinami a stávají se tzv. hostitelskými rodinami. Tento projekt úspěšně funguje v zahraničí a u nás může být inspirující i pro rodiny s jinak handicapovanými dětmi.