Na návštěvě v Bækketoften – skvělé sociální službě v Dánsku

Na návštěvě v Bækketoften – skvělé sociální službě v Dánsku

Když jsme se rozhodli pustit do zpracování srovnávací analýzy sociálních služeb v Evropě, vypravili jsme se také do Dánska. A rozhodně českou veřejnost nemůžeme ochudit o zážitek a příklad dobré praxe z Bækketoftenu v městě Hedensted v Dánsku.

Tak tohle je dánský Bækketoften, chráněné bydlení  pro dospělé s diagnózou poruchy autistického spektra kombinované s dalšími poruchami, často těžké mentální retardace, nemluvící.

Zrekonstruovaná budova je vystavěna ve tvaru kříže. V “srdci” uprostřed je zázemí managementu a služeb, v jednotlivých křídlech budovy jsou “byty” pro klienty. Jsou vždy se dvěma vchody – z centra zařízení, ale také z venku, kde je malá předzahrádka. Personál používá pouze vnitřní vchod, což zvyšuje samostatnost a důstojnost klienta. Každý klient tu má maximální soukromí. Klienti své byty podle svých možností obhospodařují (např. se podílí na mytí nádobí spuštěním myčky, někteří se v rámci zaměstnání snaží podílet na úklidu umytého nádobí, apod.).

 

Highway! Zámková dlažba na fotce je právě zmiňovaná dálnice kolem celého objektu.

Okolo celé budovy vede asfaltový chodník v šířce asi 1,5 m, klienti na něj mohou vstoupit bezprostředně z předzahrádky. Chodník, pracovníky familiárně nazývaný „highway“, pomáhá strukturovat pohyb klientů. Ti jej s oblibou využívají k samostatným procházkám, nebo podle potřeby s doprovodem pracovníka. Chodník je pro klienty bezpečný, ohraničený prostor, ve kterém se dobře orientují, a to i při návalu stresu, který se pohybem po chodníku často mírní.

 

 

Když má klient záchvat, je to chyba personálu

Tento i mnoho dalších detailů dobře ilustruje přístup personálu ke klientům; důvtipně upravují prostor, aby v klientech nevyvolával napětí, ale naopak je uklidňoval a dodával jim pocit jistoty a struktury, kterou tolik potřebují.

Když má klient záchvat, je to naše chyba,” říká s úsměvem Ingeborg Ellegaard, jedna ze tří desítek zaměstnankyň a zaměstnanců zařízení.

Na webu centra najdete také videa, na kterých je dobře vidět (ne)všední život klientů. Všední tím, že to tam tak chodí. Nevšední tím, že díky profesionálům z Bækketoftenu a skvěle vymyšlené budově, ve které žijí uprostřed městečka Hedensted, neodstrčeni stranou, žijí naplněné životy, do kterých se přes jejich mimořádně těžká postižení vejde třeba i pečení bábovky, nebo výlet na dvojkole s průvodcem. Takto otevřený přístup umožňuje klientům s autismem či problémovým chováním žít kvalitní a důstojný život.

 

 

Usilujeme o to, aby kvalitní služby byly i v Česku. Podpořte nás v našem úsilí – děkujeme!