Míša Fousek a nová možnost podpory

Míša Fousek a nová možnost podpory

Video a celý článek najdete zde

Po návštěvě rodiny jsme se rozhodli další filmy doprovázet i možností rodinu podpořit. Fouskovi totiž žijí z jednoho půl úvazku a finance jim dovolují odpočinout si od náročné péče o Míšu pouze deset dní v roce. Na další odlehčovací služby nemají peníze.

Domluvili jsme se s Nadačním fondem Aut-talk, že poskytne účet, skrze nějž můžete rodinu finančně podpořit. Je to účet 4010401017/2010, k platbě uvádějte variabilní symbol 001 a do zprávy napište „Fouskovi“. Děkujeme!