Spolupráce s Masarykovou univerzitou domluvena

Spolupráce s Masarykovou univerzitou domluvena

Během léta se nám podařilo dojednat vypracování komparativní analýzy sociálních systémů vybraných evropských zemí, která bude zkoumat, jakou podporu poskytují klientům s těžkou formou autismu nebo jiným náročným postižením. Odborně jí zpracovává Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a vypadá to na skvělou spolupráci. Victoria Schmidt, hlavní řešitelka projektu, má nejen zápal, ale i četné mezinárodní zkušenosti. Domluvili jsme se, že v první fázi analýza začne Irskem, Holandskem a Belgií a následně přibereme další země.

Nás spolek pomáhá se sběrem informací a uspořádá několik kulatých expertních stolů na téma, jakou zahaniční praxi by bylo dobré přenést k nám. Jejich výstupy bychom chtěli prosazovat po volbách v naší advokační kampani.