Jedeme na konferenci do Irska

Jedeme na konferenci do Irska

Autismus spojuje – alespoň někdy. Snažíme se o dozvědět co nejvíc, jak sociální podpora rodin funguje ve světě a využíváme příležitosti k setkáním se zahraničními kolegy, experty i rodiči. Počátkem září jsme se sešli s Fionou McMillan-Shields, která se podpoře lidí s PAS věnuje v britské národní zdravotní síti National Health Service, a Martinem Punaksem z londýnské centrály sdružení Lumos.

S Lumosem nás vůbec váže blízká spolupráce a jsme za ní moc rádi. Na konci září jedeme představit náš film a advokační aktivity na sympózium Supporting Parents v irském Galway, které Lumos pořádá. I tady máme vyhrazený jeden den na seznamování s místními službami pro lidi s PAS. Můžete se těšit na krátký film.