Chystáme analýzu, jak zlepšit českou péči

V týdnech po premiéře jsme se sešli s různými politiky, úředníky a odborníky v oblasti poruchy autistického spektra. Setkali jsme se s velmi pozitivním ohlasem – náš předpoklad, že obraz dokáže vysvětlit víc než slova, se potvrdil. Takřka všichni Děti úplňku viděli a byli zasažení situací, v které se rodiny lidí s autismem ocitají.

Ministryně práce a sociálních věcí zareagovala pozváním na schůzku, kde jsme probírali možnosti, jak věci změnit k lepšímu. Ministerstvo například připraví novelizaci několika vyhlášek, které se týkají financování sociálních služeb nebo jejich materiálně technických standardů. Plánuje také vytvořit místa pro lidi s PAS v některých sociálních službách, jež samo zřizuje.

Jsou to užitečné kroky, domníváme se však, že změna systému bude muset být hlubší. Protože jí nechceme vymýšlet od stolu, rozhodli jsme se vytvořit komparativní analýzu systémů sociálních služeb v některých evropských zemích s ohledem na to, jak se dokáží postarat o nejtěžší klienty s postižením. Chceme, aby přinesla výstupy vhodných změn pro českou praxi, jejichž uskutečnění pak budeme prosazovat.

Momentálně jednáme s Masarykovou univerzitou a některými soukromými výzkumníky, kteří by mohli analýzu odborně připravit.